Krav hvis der ændres på gasinstallationer eller gaskvalitet

Mange virksomheder ønsker at ændre på gasinstallationerne i forbindelse med stigende gaspriser og usikkerheden omkring levering af naturgas.
Det skal anmeldes til Sikkerhedsstyrelsen, hvis der ændres på gasinstallationer, uanset om det er i store industrivirksomheder eller private boliger. Det skal også anmeldes, hvis der installeres nye gasanlæg eller skiftes til en anden type gas. Og hvis der skal anvendes en erstatningsgas i stedet for naturgas, bygas eller flaskegas, skal det godkendes af Sikkerhedsstyrelsen.

Husk at anmelde ændringer

Industrivirksomheder, der vil foretage væsentlige ændringer på gasinstallationer, skal anmelde ændringerne til Sikkerhedsstyrelsen. Det gælder blandt andet konvertering til anden gasart, for eksempel fra naturgas til LPG (flaskegas), udskiftning af gasapparater eller brændere, ændring af styresystemer og ophør med brug af gas.

Alle anmeldelser, bortset fra skift af gastype, skal ske via blanketter på Virk.dk.

Skift af gastype skal anmeldes til Sikkerhedsstyrelsen på email til sik@sik.dk. Husk at angive alle de apparater på installationen, der berøres af skift af gastype.

Installationen må tages i brug, når anmeldelsen er lavet.

Nye gasanlæg skal anmeldes

Skal en industrivirksomhed have et gasanlæg eller blandeanlæg til erstatningsgas ved virksomhedens installation, skal anlægget anmeldes til Sikkerhedsstyrelsen på sik@sik.dk.

Blandeanlæg skal opfylde kravene i bekendtgørelse om sikkerhed for gasanlæg. Den hedder bekendtgørelsenr. 253 af 04/04/2018.

Erstatningsgas skal godkendes

Vil en industrivirksomhed anvende en anden type gas end naturgas, flaskegas eller bygas, eller blandinger heraf, altså en såkaldt erstatningsgas, på en installation, skal gassen godkendes af Sikkerhedsstyrelsen, inden den må anvendes. Det gælder også flydende naturgas (LNG), da den ikke altid har den samme kvalitet som dansk naturgas.

Sikkerhedsstyrelsen fastsætter i godkendelsen individuelle krav til disse nye gastyper eller blandinger af gastyper. Vi kan også stille krav om, at I dokumenterer, at jeres gasapparater eller brændere fungerer sikkert og korrekt på erstatningsgassen.

Har I behov for en godkendelse af en erstatningsgas, så kan I hjælpe både jer selv og Sikkerhedsstyrelsen ved at:

 • Kontakte Sikkerhedsstyrelsen på forhånd, så vi kan vejlede jer om krav i reglerne og dokumentation til godkendelsen.
 • Sende ansøgningen hurtigst muligt. Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af, hvilken type gas der skal bruges på installationen og hvor på installationen den skal bruges.
 • Sende risikovurdering, der tager højde for ændringen af gastype. Det kan for eksempel være ventilationsforhold i forbindelse med tungere gastyper.
 • Sørge for understøttende dokumentation for risikovurderingen.
  Den konkrete dokumentation, der er behov for, afhænger af, hvad der ansøges om.
 • Kontakte en rådgiver, der kan hjælpe jer, hvis I har behov for det.

Sikkerhedsstyrelsen vil gerne vejlede om reglerne, men vi kan ikke rådgive om, hvordan tingene skal gøres i praksis.

Hos Sikkerhedsstyrelsen behandler vi ansøgninger så hurtigt, som vi kan. Men hvis vi mangler dokumentation eller information, vil sagsbehandlingen tage længere tid.

I kan altid kontakte Sikkerhedsstyrelsen med spørgsmål via sik@sik.dk eller på telefon 3373 2000.

Ændringer i mindre virksomheder

Virksomheder og let industri, der ønsker at ændre på gasinstallationerne i forbindelse med naturgasudfordringerne, skal være opmærksomme på, at arbejdet udføres og anmeldes korrekt.

Hvis en gasinstallation skal ændres til en anden gasart, for eksempel fra naturgas til flaskegas (LPG), eller gasinstallationen skal afmeldes, fordi den erstattes af en anden energiform (varmepumpe, fjernvarme, flis etc.), skal disse punkter følges:

 • Væsentlige ændringer på gasinstallationer skal udføres af autoriserede vvs-installatørvirksomheder eller firmaer med virksomhedsgodkendelse på gasområdet.
 • Væsentlige ændringer skal anmeldes til Sikkerhedsstyrelsen. Det gælder også, hvis en gasinstallation nedtages.
 • I anmeldelsessystemet på Virk.dk betragtes det som en ny installation, hvis en gasinstallation konverteres fra én gastype til en anden. Derfor skal det gamle apparat tages ned og det ændrede apparat skal anmeldes som nyt.
 • En installation må tages i brug, når anmeldelsen er lavet.

Ændringer af private gasinstallationer

Forbrugere, der ønsker at ændre deres private gasinstallation, skal sikre sig, at arbejdet udføres og anmeldes korrekt.

Hvis der skiftes til en anden gasart, for eksempel fra naturgas til flaskegas (LPG), eller gasinstallationen erstattes af en anden energiform (varmepumpe, fjernvarme, flis etc.), skal disse punkter følges:

 • Væsentlige ændringer på gasinstallationer skal udføres af autoriserede vvs-installatørvirksomheder.
 • Væsentlige ændringer skal anmeldes til Sikkerhedsstyrelsen. Det gælder også, hvis en gasinstallation nedtages.
 • I anmeldelsessystemet på Virk.dk betragtes det som en ny installation, hvis en gasinstallation konverteres fra én gastype til en anden.
 • Derfor skal det gamle apparat tages ned og det ændrede apparat skal anmeldes som nyt.
 • En installation må tages i brug, når anmeldelsen er lavet.