Sikkerheden skal være i orden når gasfyret skrottes

Publiceret d. 22. marts 2022
Rigtigt mange danskere vælger at skifte gasfyret ud med en varmepumpe, fjernvarme eller anden opvarmning. Men det er langtfra alle, der får afbrudt gassen korrekt, når gasfyret fjernes. Fra begyndelsen af 2021 og indtil nu har Sikkerhedsstyrelsen politianmeldt 110 sager om gasinstallationer, hvor gasrørene ikke var afproppet, som de skulle være for at undgå udsivende gas og dermed eksplosionsfare.
Gasfyr til opvarmning (ill. fra Shutterstock)
Gasfyr til opvarmning

I 80 tilfælde var det husejeren eller et firma uden autorisation, der havde taget gasfyret ned, mens 30 sager drejede sig om autoriserede firmaer, der ikke havde udført deres arbejde korrekt.

- Vi oplever lige nu, at rigtigt mange skrotter deres gasfyr. Typisk bestiller man så et firma, der kan levere en ny varmeløsning, men man skal også sørge for, at det gamle gasfyr bliver fjernet korrekt, siger kontorchef Søren Assenholt Muff fra Sikkerhedsstyrelsen.

Husk autorisationen

Det kræver en autoriseret vvs-installatørvirksomhed, når der skal arbejdes på en gasinstallation, også når det drejer sig om at fjerne installationen. Derfor opfordrer Sikkerhedsstyrelsen til at sikre sig, at en aftale om en ny varmeinstallation ikke kun omfatter, at den nye varmepumpe eller fjernvarmeinstallation bliver monteret af autoriserede håndværkere. Der skal også autoriserede fagfolk til at fjerne den gasinstallation, der ikke længere skal bruges.

- Det er kun en autoriseret vvs-installatør, der lovligt kan lukke en gasinstallation. Gasrør, der ikke længere er i brug, skal proppes korrekt af, så der ikke siver gas ud og skaber risiko for eksplosion. Det er ikke nok at lukke hovedhanen til installationen i gasskabet udendørs, for nogen kan komme til at åbne hanen ved en fejl, og så udgør et åbent gasrør en risiko både for mennesker og bygninger, siger Søren Assenholt Muff.

Lukning skal indberettes

Når gasinstallationen er fjernet korrekt, skal det indberettes til Sikkerhedsstyrelsen via en blanket på Virk.dk, at installationen ikke længere er i brug. Men først, når husejeren har opsagt aftalen om gaslevering, kommer forsyningsselskabet ud for at fjerne gasmåleren og stikledningen ind til gasinstallationen, der ikke længere er i brug.

- Det er ofte distributionsselskabet, der opdager, at en lukket gasinstallation ikke er afproppet korrekt. Men måske kommer distributionsselskabet først for at hente måleren nogle uger efter, at gasfyret er fjernet, og i den mellemliggende tid er der risiko for, at gas kan sive ud og samle sig, så der sker en eksplosion, siger Søren Assenholt Muff.

Se registret over autoriserede virksomheder på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside Sik.dk: https://www.sik.dk/registre/autorisationsregister