Sådan fører Sikkerhedsstyrelsen tilsyn med tatoveringssteder

Sikkerhedsstyrelsen vil gennemføre tilsyn med alle registrerede tatoveringssteder.

Tilsyn hos tatoveringsstedet

Alle registrerede tatoveringssteder vil fremover få besøg af Sikkerhedsstyrelsen. Disse tilsyn varsles på forhånd. Styrelsen kontrollerer, at tatoveringsstedet og de tilknyttede tatovører er registreret hos Sikkerhedsstyrelsen, og at øvrige krav i tatoveringsloven er opfyldt.

Du skal betale et gebyr i forbindelse med registrering af dit tatoveringssted. Se gebyrsatsen her. Gebyret dækker omkostningerne ved registrering og tilsyn.

Hvis der bliver givet et påbud ved et tilsyn, kommer Sikkerhedsstyrelsen på et opfølgende besøg. Dette vil typisk være uvarslet, og i så fald får du altså ikke besked, før vi kommer.

Hvis et tatoveringssted skal have et opfølgende besøg, fordi regler i tatoveringsloven ikke er overholdt, vil der blive opkrævet et særligt gebyr for opfølgningsbesøget. Se gebyrsatsen her.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en vaskbar overflade?

Vægge, gulve og døre skal have vaskbare overflader. Det betyder, at overfladerne skal være glatte og uden sprækker og samlinger, unødige kanter, riller og svært tilgængelige hjørner. For eksempel skal fuger i væg- og gulvbelægning skal være glatte og tætte.

Overflader med sprækker, revner, åbne sammenføjninger og afskalning af maling/lak kan udgøre en smittekilde, da de er meget svære og ofte helt umulige at rengøre og desinficere. Vægge, gulve og døre skal kunne tåle hyppig rengøring med vand og sæbe samt desinfektion med egnede desinfektionsmidler. Eksempler på ikke vaskbare overflader er ubehandlet træ, ulakeret murstensvægge samt pudsede og ikke malede vægge.

Materialer, som samler støv og urenheder, kan ligeledes være en smittekilde. Derfor bør møbelbetræk have en væskebarriere, så underliggende polstring og puder ikke forurenes. Betrækket skal kunne rengøres med vand og sæbe samt desinficeres. Eksempler på ikke vaskbart inventar er stofbetrukne møbler og puder.

Hvordan skal udstyr opbevares?

Rent og sterilt udstyr skal opbevares i lukkede skabe eller lukkede skuffer. Skabe, skuffer og hylder skal have glatte overflader og så få kanter, hjørner og riller som muligt. Skabe, skuffer og hylder skal kunne tåle hyppig rengøring med vand og sæbe samt desinfektion med egnede desinfektionsmidler.

Hvad betyder kravet om let adgang til separat håndvask?

At der er let adgang til separat håndvask betyder, at tatovøren skal kunne gå uhindret fra tatoveringsstationen til håndvasken, uden at komme i berøring med noget. At håndvasken skal være separat betyder, at håndvasken kun må anvendes i forbindelse med udførelse af håndhygiejne.

Hvordan skal tatovering og blæk dokumenteres?

Tatoveringsstedet skal kunne udlevere oplysninger til kunden om, hvilken farve/blæk der er anvendt og seneste afsætningsled for blæk/farven. Det betyder, at det skal registreres, hvilken blæk der er brugt, af hvem og hvor blækket/farven er købt. Disse oplysninger skal opbevares på tatoveringsstedet i 5 år.