CE-mærkning af byggevarer

Byggevareforordningen (Nr. 305/2011) stiller krav om, at alle byggevarer, der er omfattet af harmoniserede standarder (hEN), bliver CE-mærket.

Dette betyder CE-mærkning

CE-mærkning på byggevare er med til at garantere, at varens ydeevne er i overensstemmelse med den/de deklarerede ydeevne(-r). CE-mærket viser også, at de ydeevner, som er beskrevet, er dokumenteret i overensstemmelse med de korrekte europæiske tekniske specifikationer.
De tekniske specifikationer fremgår enten af de harmoniserede standarder (hEN), hvis varen hører under disse, eller et ETA-vurderingsdokument, hvis CE-mærkningen er frivillig.

Krav før CE-mærkning

Før CE-mærket kan udarbejdes, er der en række dokumenter, der skal forberedes, alt afhængig af, hvilket AVCP-system varen hører under:

 • Vurdering af ydeevne ved typeprøvning eller typeberegning
 • Ydeevnedeklaration
 • Dokumentation for fabrikkens egen produktionskontrol (FPC) (AVCP +1, 1, 2+)
 • Attest for byggevarens ydeevnes kontakts (AVCP 1+ og 1)
 • Anden relevant/specifik teknisk dokumentation, hvis det påkræves

Information sammen med CE-mærket

Følgende skal være tydeligt oplyst på et CE-mærke for en byggevare:

 • CE-mærket
 • De to sidste cifre i årstallet for første gang, CE-mærkningen blev anbragt
 • Fabrikantens navn og adresse
 • Unik identifikationskode
 • Ydeevnedeklarationens referencenummer
 • Varens tilsigtede anvendelse
 • Deklarerede ydeevner
 • Den harmoniserede standard (hEN) eller ETA-dokumentet, der er brugt til at vurdere varen
 • Det notificerede organs identifikationsnummer (NB-nr.)
 • Andre oplysninger, der er påkrævet i forhold til den anvendte hEN eller ETA
 • Hvis ydeevnedeklarationen er tilgængelig på en hjemmeside, kan der anføres en webadresse/QR kode eller lignende til denne.

Placering af CE-mærket

Vær opmærksom på, hvor du placerer CE-mærket. CE-mærket skal være synligt og letlæseligt på varen. Hvor det ikke er muligt at påsætte CE-mærket på selve varen, kan det påsættes emballagen eller et ledsagedokument.

Krav om dansk brugsanvisning

Der skal altid følge en dansk brugsanvisning/monteringsvejledning med en byggevare.