Tilsyn på gasinstallationer skal registreres i SPOT

Sikkerhedsstyrelsen har udviklet et digitalt kontrolsystem, SPOT. Det bruges af styrelsens medarbejdere ved tilsyn og markedsovervågning, og nu skal gasdistributionsselskaberne bruge samme system, når der laves nysyn og sikkerhedssyn på gasinstallationer på vegne af Sikkerhedsstyrelsen.
Indholdet er senest revideret 16. oktober 2019

Hvad er SPOT?

SPOT er et digitalt kontrolmodul, der bruges af tilsynsførende. På gasområdet er der forud definerede spørgsmål og svar i SPOT, så det er enkelt for en tilsynsførende at gennemføre et tilsyn og registrere oplysninger. Alle data opsamles hos Sikkerhedsstyrelsen.

Oprettelse af brugere og fordeling af tilsyn

En eller flere medarbejdere i gasdistributionsselskabet skal have administrationsadgang, så de kan oprette tilsynsførende som brugere. Sikkerhedsstyrelsen opretter login til administrationspanelet.

Det er også via administrations-login, der kan fordeles tilsyn til teknikere, der skal udføre tilsynene. Alle de tilsyn, som Sikkerhedsstyrelsen beder et gasdistributionsselskab om at lave, bliver lagt ind i SPOT. Her kan planlæggerne knytte et tilsyn til den, der skal udføre det.

SPOT ved et tilsyn

Den tilsynsførende logger ind og finder adressen på det tilsyn, der skal udføres.

En række stamoplysninger er udfyldt på forhånd, og disse oplysninger, der vises med grå skrift, kan der ikke skrives oveni. Disse ligger på det første faneblad i SPOT.

Andet faneblad drejer sig om tilsynet. Her er der konkrete spørgsmål om installation og apparater, der skal besvares ud fra faste svarmuligheder. Antallet af spørgsmål afhænger af, hvor omfattende og kompleks installationen er.

Der skal svares på spørgsmål i disse kategorier:

  • Generelt
  • Gasrørsinstallation
  • Apparat kedel/brænder
  • Forbrændingskontrol
  • Måler, regulator, overtryksbeskyttelse
  • Opstillingsrum
  • Rumventilation
  • Forbrændingsluft

Fælles for alle ja/nej-spørgsmål i tilsynsdelen af SPOT er, at hvis der svares ja, er installationen og apparaterne i orden.

Hvis der svares nej, åbnes der yderligere svarmuligheder, så fejlen kan vurderes nærmere. Svaret bygger på den tilsynsførendes faglige vurdering. De uddybende spørgsmål giver fejlgrader fra 4 til 2.

Sidste spørgsmål under hvert delemne drejer sig om at vurdere, om den samlede installation er sikker ud fra den tilsynsførendes faglige vurdering. Det kan få som konsekvens, at installationen lukkes.

Dokumentation med billeder

Under hvert emne er der mulighed for at uploade billeddokumentation, dog højst 3 billeder. 

På den måde kan du give en uddybende beskrivelse af et problem med rørinstallationen, apparatet, forbrændingen, måleren, regulatoren, opstillingsrummet, rumventilationen eller forbrændingsluften.

Fejlgraderne

Fejlgrad 4 betegner en installation, hvor en fejl udgør en umiddelbar risiko eller kan udvikle sig til det, hvis der opstår andre fejl i en komponent, som ofte har fejl. Fejlgrad 4 beskriver en kritisk fejl, der medfører overhængende fare.

Fejlgrad 3 betegner en installation, hvor en fejl kan udvikle sig til en umiddelbar risiko, hvis der opstår yderligere fejl i en normalt pålidelig komponent. Fejlgrad 3 beskriver en alvorlig fejl.

Fejlgrad 2 betegner en installation, hvor en fejl kan udvikle sig til en sikkerhedsmæssigt betænkelig fejl. Der er meget lille sandsynlighed for, at fejlen fremkalder en risikotilstand. Fejlgrad 2 beskriver en mindre fejl.

Afslut tilsynet med en helhedsvurdering

Når tilsynet afsluttes, skal den tilsynsførende vurdere installationens samlede risiko for forgiftning, brand eller eksplosion. Det grundlæggende princip er, at der skal optræde 2 uafhængige fejl samtidigt, før der må være en risiko for, at der opstår en farlig situation.

SPOT efter tilsynet

Oplysningerne, der er tastet ind i SPOT, skal bruges i sagsbehandlingen. Den afhænger af, hvilke fejl der er fundet og hvor alvorlige de er.

Har du spørgsmål?

Ring til Sikkerhedsstyrelsen – tlf. 3373 2000 – hvis du har spørgsmål til brugen af SPOT.