Håndbog for bygningssagkyndige

Generelt om håndbogen

Håndbogen er for beskikkede bygningssagkyndige og er udarbejdet af Sikkerhedsstyrelsen. Den udgør arbejdsgrundlaget for beskikkede bygningssagkyndige og deres indberetning af tilstandsrapporter.

Håndbogen er i sin helhed obligatorisk viden for de bygningssagkyndige, idet tilstandsrapporter altid skal udarbejdes i henhold til Håndbogens retningslinjer.

Håndbogen suppleres fra 1. oktober 2020 af en række vejledninger samt beskrivelser af byggeskik og byggeteknik.  Det er dokumenter, der kan støtte de bygningssagkyndige i deres arbejde med et bygningseftersyn. 

Hvis du ønsker at downloade Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige på din computer i elektronisk form, finder du den gældende version som PDF-fil i boksen "Download filer" nedenfor. Der er også en download-boks med tidligere versioner af håndbogen.

Håndbogens indhold og læsevejledning fra 1. oktober 2020

Nedenfor følger et kort resumé af indholdet af de enkelte kapitler i den håndbog, der er gældende fra 1. oktober 2020.

Kapitel 1 beskriver ordningens formål og de love og bekendtgørelser, der ligger til grund for ordningen.

Kapitel 2 beskriver hvervet som bygningssagkyndig, herunder den bygningssagkyndiges faglige og juridiske ansvar ved udførelsen af sit hverv.

Kapitel 3 beskriver Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige.

Kapitel 4 beskriver kvalitetskontrollen af de bygningssagkyndiges arbejde.

Kapitel 5 beskriver, hvilke ejendomme, der er omfattet af ordningen.

Kapitel 6 beskriver de grundlæggende begreber og retningslinjer for bygningsgennemgangen, herunder bl.a. definition af skadesbegrebet og opbygning af vurderingssystemet.

Kapitel 7 beskriver, hvordan den bygningssagkyndige skal forberede sin bygningsgennemgang, herunder sælgers rolle og hvilke andre oplysninger, der skal foreligge ved bygningsgennemgangen. Kapitlet er centralt i arbejdet som beskikket bygningssagkyndig.

Kapitel 8 indeholder en beskrivelse af formålet med bygningsgennemgangen og elementerne i tilstandsrapporten.

Kapitel 9 beskriver, hvordan der udarbejdes en ny tilstandsrapport og hvordan en tilstandsrapport revideres.