Bliv beskikket bygningssagkyndig

Denne side er til dig, som gerne vil tage uddannelsen som beskikket bygningssagkyndig. Er du uddannet arkitekt, bygningskonstruktør eller bygningsingeniør, kan du herunder finde information om kravet til erhvervserfaring, samt hvordan du ansøger og bliver beskikket bygningssagkyndig.

Krav

Hvis du ønsker at blive beskikket bygningssagkyndig, er der en række formelle ting, som skal være på plads.
Du kan læse mere om kravene herunder.

Sådan bliver du beskikket bygningssagkyndig

  • Du er uddannet arkitekt, bygningsingeniør eller bygningskonstruktør
  • Du har 5 års relevant erhvervserfaring
  • Du har bestået optagelseskursus for beskikkede bygningssagkyndige
  • Du skylder ikke mere end 100.000 kr. til det offentlige. Se mere om dette herunder
  • Du eller den virksomhed, som du er ansat i, er momsregistreret
  • Du har en ansvarsforsikring

Uddannelse

For at blive beskikket bygningssagkyndig skal du have én af følgende uddannelser:
- bygningskonstruktør
- arkitekt
- bygningsingeniør
- tilsvarende dansk eller udenlandsk uddannelse, der giver 210 ECTS

Erhvervserfaring efter endt uddannelse

Efter endt uddannelse skal du have mindst 5 års dokumenteret erhvervserfaring inden for de sidste 10 år. Det betyder, at du ikke nødvendigvis behøver at have 5 års samlet erfaring fra ét ansættelsesforhold, men at du inden for de sidste 10 år har sammenlagt 5 års erhvervserfaring.

Som beskikket bygningssagkyndig hæfter du personligt for eventuelle fejl i tilstandsrapporten. Derfor er det meget vigtigt, at du har en bred og meget dybdegående erfaring med ejendomsbyggeri og ejendomsrenovering fra kælder til kvist i den udførende branche.

På optagelseskurset tages der udgangspunkt i, at kursisterne ved alt om, hvordan forskellige bygninger er opført, og hvordan de forskellige materialer arbejder med eller mod hinanden.

Ansættelse i en salgsvirksomhed er ikke tilstrækkelig erhvervserfaring, men den kan kombineres med ansættelsesforhold i den udførende branche. Ansættelse i en salgsvirksomhed tæller maksimalt 2,5 år, uanset om du har været ansat længere.

Dokumentation for dine ansættelsesforhold

For at vi kan lave en opgørelse over din erhvervserfaring, skal vi bruge dokumentation for dine ansættelsesforhold.
Lønmodtager: Du dokumenterer dine ansættelsesforhold ved at sende udtræk over ATP-indbetalinger, hvor vi måned for måned kan se, hvor du har været ansat.
Selvstændig: Du dokumenterer din tilknytning til virksomheden ved at sende en udskrift fra CVR-registeret, hvor vi kan se, at det er dig, der ejer virksomheden.

Optagelseskursus

Du skal deltage på et optagelseskursus over fire sammenhængende dage og bestå optagelsesprøven. Optagelseskurset er arrangeret af Sikkerhedsstyrelsen.

Momsregistreret

Du eller den virksomhed, som du er ansat i, er momsregistreret.

Ansvarsforsikring

For at være beskikket bygningssagkyndig skal du altid være dækket af en professionel ansvarsforsikring, som dækker, når du udarbejder tilstandsrapporter. Vær opmærksom på, at det skal fremgå af forsikringspolicen, at du er dækket, når du udarbejder tilstandsrapporter.

Gæld til det offentlige

Har du gæld til det offentlige, skal du dokumentere en afdragsordning for den del af gælden, der overstiger 100.000 kr. 

Sådan søger du om at blive beskikket bygningssagkyndig

1) Du udfylder ansøgningsblanketten på virk.dk og sender den til Sikkerhedsstyrelsen og vedlægger eksamensbevis og dokumentation for mindst 5 års erhvervserfaring.

2) Bliver du godkendt til at komme på optagelseskurset, får du et godkendelsesbrev fra Sikkerhedsstyrelsen med link til, hvor du kan tilmelde dig det førstkommende optagelseskursus.

3) Kort før kursusstart får du en mail med programmet og de praktiske detaljer.

4) Undervisningen på optagelseskurset tager udgangspunkt i retningslinjerne for ordningen og hvervet som bygningssagkyndig. Den skriftlige eksamen, som afslutter kurset, tager udgangspunkt i retningslinjerne i bred forstand samt alment kendskab til bygningsreglementet, SBI-anvisninger og eventuelt Byg-Erfa. Vi forudsætter derfor, at du før kursusstart  har læst og sat dig ind i Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige og den lovgivning, som regulerer hvervet som beskikket bygningssagkyndig.