Klasse 1 - generelt om flytbare gasapparater til udendørs brug

Husk sikkerheden, når du køber og bruger transportable, udendørs gasapparater. Det kan for eksempel være gasgrill, terrassevarmere, wokbrændere, ukrudtsbrændere med gasflaske eller gasdåse, eller det kan være udendørs transportable gasvandvarmere.
Indholdet er senest revideret 26. oktober 2018

Vejledning for private og virksomheder

Vejledningen kan både bruges, hvis du anvender gasapparaterne privat og hvis du anvender dem i en virksomhed, for eksempel bruger terrassevarmere udendørs i din restaurant eller cafe Du kan også følge vejledningen, hvis køber eller skifter flaskegasslange og regulator på et flaskegasapparat.
Gasapparaterne kan være forsynet med flaskegas, naturgas eller bygas. Gasdåser med butan eller propan betragtes som flaskegas.

Sikkerhedskrav

En gasinstallation må ikke medføre risiko for forgiftning, eksplosion, brand eller anden fare for personer, husdyr eller ejendom. Det er derfor vigtigt, at de gasapparater og komponenter, der anvendes i en gasinstallation, er egnet og beregnet til formålet og til den type gas, som installationen forsynes med.

Når du køber gasapparater

Alle gasapparater og komponenter, der anvendes i en gasinstallation, skal være i overensstemmelse med enten gasapparatforordningen eller bekendtgørelse om sikkerhed for gasmateriel. Du kan se eksempler på, hvilke regler der gælder for dit produkt her.

Et gasapparat må kun installeres og tages i brug, hvis det er beregnet til de gaskvaliteter og de gastryk, der anvendes i Danmark. Det gælder også apparater, der importeres privat, bliver købt online eller via platforme på nettet.
Det betyder, at flaskegasapparater til brug i Danmark skal være mærket med en af disse apparatkategorier og tryk:

Gastype Apparatkategori Tryk
Flaskegas - lavtryk I3B/P 30 mbar
Flaskegas - mellemtryk I3B/P 0,5-2 bar

Visse transportable gasapparater til lavtryk kan bruges med flere forskellige gastyper og gastryk.
Men skal gasapparatet bruges til flaskegas (F-gas) skal der altid stå 3B/P og 30 mbar.

Gasapparater, der er mærket, som det er vist i tabellen nedenfor, kan bruges til flere forskellige gastyper og tryk. Men for at apparatet kan bruges sikkert, er det vigtigt, at gasapparatet er indstillet til den rigtige gastype og tryk: Skal apparatet for eksempel bruges på flaskegas, skal det fremgå tydeligt af mærkningen på apparatet, at det er indstillet til flaskegas. Hvis apparatet ikke er indstillet til flaskegas, skal apparatet konverteres af en autoriseret vvs-installatør. Tjek derfor med din forhandler eller installatør, hvad dit apparat er beregnet og indstillet til.

Du kan finde en liste over autoriserede installatørvirksomheder, der må arbejde med gas i autorisationsregistret.

Eksempler på mærkning, der viser, at apparater kan bruges på flere typer gas:

Gastype Apparatkategori Tryk
Flaskegas og naturgas II2H3B/P 20-30 mbar
Flaskegas, bygas og naturgas III1a2H3B/P 8-20-30 mbar
Flaskegas, bygas og naturgas III1e2H3B/P 8-20-30 mbar

Det må du IKKE selv

Du må ikke selv udføre, reparere eller efterse din gasinstallation.
Det er kun autoriserede vvs-installatørvirksomheder, der må lave en gasinstallation, reparere den eller efterse den. Det gælder, uanset om gasapparatet anvender bygas, naturgas eller flaskegas.

Man må som forbruger derfor heller ikke ændre et gasapparat, for eksempel ved at sætte andre dyser i, lukke af for luftindtag til apparatet, ændre på gasbrænderen eller lignende.   

En liste over autoriserede vvs-installatører, der må arbejde med gas, kan findes i autorisationsregistret.

Det må du selv

Du må som ejer eller bruger gerne selv samle et transportabelt gasapparat, hvis fabrikantens vejledning følges.

Som forbruger må du også gerne selv:

 • tilslutte og frakoble et transportabelt gasapparat, der forsynes med gas via en lynkobling fra en fast gasinstallation.
 • tilslutte eller skifte gasdåser på et transportabelt gasapparat, der forsynes med gas fra enten punkterbare gasdåser eller gasdåser med ventil, så længe du følger fabrikantens anvisninger for tilslutningen.
 • tilslutte eller skifte gasflaske på et gasapparat, så længe du følger fabrikantens anvisninger, når du gør det.
 • gennemgå din installation for lækage ved at påføre sæbevand på samlinger. Ved utæthed vil der kunne ses sæbebobler. Se hvordan her (link til video).

Du må også bruge og vedligeholde dit apparat efter fabrikantens anvisninger, men ikke lave indgreb, der kræver brug af værktøj. Undtagelsen er montering og udskiftning af en gasslange på bestemte typer flaskegasapparater.

For de flaskegasapparater, som står på listen nedenfor, må enhver nemlig montere og udskifte gasslangen og regulatoren. Er du i tvivl, om du selv kan udskifte og montere korrekt, så er det en god idé at få en autoriseret installatørvirksomhed til at udføre opgaven.

Flaskegasapparater, hvor man som privatperson selv må montere og skifte slange og regulator:

 1. Gasgrill
 2. Terrassevarmer
 3. Ukrudtsbrændere til privat brug
 4. Andet transportabelt udstyr, der er beregnet til tilslutning til flaskegas. Det er en forudsætning, at montering og udskiftning af slanger efter en konkret vurdering kan udføres på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde efter hvad der står i brugs-/installationsvejledningen.

Fast gasinstallation til udendørs brug

Hvis et transportabelt gasapparat som en grill eller en terrassevarmer skal forsynes med gas fra en fast rørinstallation, fx fra husets naturgasforsyning, skal installationen udføres af en autoriseret vvs-installatørvirksomhed.
Installationen kan udføres, så gasapparatet er fastmonteret eller fleksibelt tilsluttet med gasslange med lynkobling til en gasstikdåse. Hvis der bruges lynkobling, skal den have en automatisk lukkemekanisme, og den faste installation skal have en afspærringsventil foran koblingen.

Placering af gasflasker under brug

Som udgangspunkt skal gasflasker altid skal placeres i det fri, og det anbefales, at der ikke bruges større gasflasker end nødvendigt.
Oplag og anlæg med gasflasker er omfattet af Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser. Reglerne gælder altså både for gasflasker der er i brug og evt. reserveflasker –  Du kan finde reglerne på Retsinformation.dk. Beredskabsstyrelsen har også en vejledning til regelsættet. Den kan findes på www.brs.dk.
Du skal endvidere være opmærksom på, at hvis du vil anvende et transportabelt gasapparat som gasgrill eller terrassevarmere på en altan eller på en terrasse i en etageejendom eller kædebebyggelse, kan der være lokale regler, der skal følges.

Mange flaskegasapparater giver mulighed for, at gasflasken kan placeres inde i gasapparatet, for eksempel som i gasvarmeovne, terrassevarmere og gasgrill. Så skal fabrikantens anvisninger om flaskestørrelse og flaskeplacering altid følges. Eksempelvis kan det være farligt at sætte gasflasken ind i opbevaringsrummet under en gasgrill, hvis grillen ikke er godkendt til at have en flaske stående under brug.
Det er også vigtigt at vide, at maksimalhøjden på en gasflaske også inkluderer gasregulatoren. Flasken med regulator vil derfor altid være højere end det øverste punkt på selve flasken. Hvis flasken er for høj, bliver de store gasflasker for varme – og det tryk, der dannes, kan udløse en kraftig eksplosion.

Regulator og installationstryk

En flaskegasregulator, der skal anvendes til montering direkte på gasflasken, skal enten være

 • CE-mærket i overensstemmelse med gasapparatforordningen,
 • DG-godkendt efter den tidligere, nationale godkendelsesordning, eller
 • være mærket som beregnet til flaskegas (LPG).  

Det gælder både for regulatorer til lavtryk (30 mbar) og til mellemtryk (0.5 - 2 bar).

Installationstrykket skal være 30 mbar efter en flaskegasregulator, der bruges til CE-godkendte apparater som gasgrill, terrassevarmere og lignende. En flaskegasregulator skal derfor som udgangspunkt være mærket med 30 mbar. Der findes regulatorer på det danske marked, der er mærket med 28-30 mbar, eller med et nominelt tryk på 29 mbar. Det er også tilladt at anvende disse.

Regulatorer af click-on- typen er de mest anvendte. Hvis gasapparatet leveres med en regulator, skal denne som udgangspunkt anvendes, men det er altid fabrikantens anvisning om regulatortype og -tryk, der skal følges.

For tagdækkerbrændere og lignende gasapparater, hvor apparatet kræver en meget stor gasmængde, kan regulatorer med omløber-”sherifstjerne”, der er beregnet til de større gasflasker, bruges. Dette er dog som oftest til mellemtryksapparater, og fabrikantens anvisning for regulatortypen skal følges.

En flaskegasregulator har enten et gevind eller en slangestuds, hvor slangen monteres. Mellemtryksregulatorer har altid gevindtilslutning til slangen, som vist nedenfor.

Gasslanger

Gasslanger skal passe til gasapparatet og det tilslutningstryk, apparatet skal forsynes med. Slanger skal som udgangspunkt have fabriksmonteret omløber.                    

Gasslanger til transportable flaskegasgasapparater skal være orange, mens gasslanger, der tilsluttes lynkobling i en fast installation, kan være fleksible stålslanger.

F-gasslanger

Til flaskegasapparater som gasgrill, terrassevarmere og wokbrændere skal der bruges en lavtryksslange med en indre diameter på 10-11 mm med fabriksmonterede omløbere med 1/4” links-gevind, eller også skal slangen monteres på apparatets DS 24 slangestuds med spændebånd.

Hvis slangens længde er kortere end 75 cm, kan der dog anvendes slanger med en indre diameter på 6-7 millimeter, hvis slangen har fabriksmonterede omløbere med 1/4” links-gevind.

Gasslangen skal være så kort som muligt og skal overholde fabrikantens anvisninger. Den skal være tilgængelig for eftersyn i hele sin længde og skal kunne udskiftes.

For gasapparater som tagdækkerbrændere, ukrudtsbrændere og lignende skal der bruges en højtryksslange med fabriksmonterede omløbere med 3/8” links gevind.

Gasslanger til fast installation med lynkobling

Hvis slangen skal kobles til en udendørs fast installation med en lynkobling, skal lynkoblingen være med automatisk lukkemekanisme og den faste installation skal være forsynet med afspærringsventil foran koblingen.
Det anbefales, at den gasslange, der bruges, er en armeret, fleksibel stålslange, der er beregnet til den gastype, den skal anvendes med, og at slangen ikke er længere end nødvendigt.
Denne type installationer skal altid udføres af en autoriseret vvs-installatør.

Den udendørs installation tilsluttet husets faste installation har en stålarmeret slange med udvendigt rustfast stålflet for ekstra termisk beskyttelse og beskyttelse mod mekaniske påvirkninger. Slangen er forsynet med fabriksmonterede koblinger.


Vejledninger opdateres løbende - du finder altid den seneste udgave på Sik.dk.

Tjek derfor datoen, hvis du har printet en vejledning og vil være sikker på, at den fortsat er gældende.