Klasse 1 - om installation og brug af gasgrill

En gasgrill må kun anvendes udendørs. Fabrikantens anvisninger om placering og afstandskrav skal altid følges.
Indholdet er senest revideret 30. oktober 2018

Lufttilførsel og opbevaring

I telte og pavilloner, på overdækkede terrasser eller i carporte med mere end 75 procent lukket sideareal skal der være mindst 10 cm2 åbning pr. kW installeret effekt. Du kan se effekten på typeskiltet på  grillen. Åbning til frisklufttilførsel skal være fordelt på mindst to åbninger.

Vær især opmærksom på frisklufttilførselen, hvis du har flere apparater i brug på samme tid.

Hvis grillen er til flaskegas eller gasdåse, så lad være med at placere gasgrillen over en lyskasse eller kælderskakt, da flaskegas er tungere end luft og samles i fordybninger, hvis der siver gas ud fra flasken.

Når du er færdig med at bruge gasgrillen, så afmonter regulatoren eller gasdåsen. En punkterbar gasdåse må dog IKKE afmonteres, før den er tom.

Mærkning

En gasgrill skal være CE-godkendt og CE-mærket. CE-logoet skal være efterfulgt af et 4-cifret identifikationsnummer og et produktionsår. Af mærkningen skal det også kunne ses, hvilket gaskategori og tilslutningstryk apparatet er beregnet til.

Gasgrill til flaskegas skal i Danmark være beregnet til et tilslutningstryk på 30 mbar, så man skal se efter mærkningen I3B/P og 30 mbar.

 

Eksempel på mærkning for et CE-godkendt flaskegasapparat. Af prikken nederst til højre fremgår det, at apparatet er indreguleret til Danmark (+Finland og Sverige) til Kategori I3B/P og med tilslutningstryk 30 mbar. Apparatet må derfor gerne benyttes i Danmark.

Gasgrill, der forsynes fra en gasdåse, skal være beregnet til direkte flasketryk, så man skal se efter mærkningen direkte tryk - butan, direkte tryk - butan-propan mix eller direkte tryk - propan.
Det er vigtigt også at se efter, hvilken type gasdåse der skal anvendes til apparatet, og kun anvende gasdåser med den gastype, som fabrikanten angiver.

Grill til naturgas skal være beregnet til et tilslutningstryk på 20 mbar, så man skal se efter mærkningen I2H og 20 mbar.

Grill til bygas skal være beregnet til et tilslutningstryk på 8 mbar, så man skal se efter mærkningen Ia eller Ie og 8 mbar.

Installation og brug af gasgrill

Gasgrill skal installeres i henhold til fabrikantens anvisninger og installationsvejledning. En gasgrill kan installeres enten med en gasdåse, tilsluttes en gasflaske eller tilsluttes husets faste installation med en lynkobling.

Hvis din grill skal tilsluttes en gasflaske og ikke har en slange og regulator med fra fabrikanten, skal du købe en regulator og en gasslange, der passer til grillen og lever op til kravene beskrevet i gasinstallationsklasse 1.  Hvis du senere skal udskifte din slange og/eller regulator, må du gerne selv gøre dette, men du skal sikre dig, at det er den korrekte regulator og slange, du bruger.

Hvis din grill skal tilsluttes en gasdåse, skal du sikre dig, at du bruger de rigtige gasdåser. Læs derfor ALTID fabrikantens anvisninger og køb de rigtige gasdåser.
Hvis du vil konvertere din gasgrill til at kunne bruges med en gasflaske i stedet for en gasdåse, skal du ALTID følge fabrikantens anvisninger og KUN bruge det konverteringsudstyr som fabrikanten anbefaler og har fået godkendt til formålet. Hvis fabrikanten ikke skriver, at grillen kan konverteres, MÅ den ikke konverteres.


Hvis din grill skal tilsluttes husets faste gasinstallation, for eksempel med en lynkobling til et gasstik, må du ikke selv installere den, men skal bruge en autoriseret vvs-installatør. Du kan læse mere om tilslutningen her.

Uanset om du tilslutter din grill til en gasflaske eller en fast installation, skal gasslangen være så kort som muligt, og længden skal være tilpasset disse forhold:

 • Fabrikantens anvisninger for apparatet.
 • Apparatets anvendelse og placering
   

Gasslangen skal beskyttes mod mekanisk og termisk overlast eller andre påvirkninger, der kan beskadige slangen. Du skal være opmærksom på ikke at knække eller vride gasslangen.

Tilslut gasflaske eller gasdåse

Når du skal tilslutte din gasgrill til gasflasken eller gasdåsen, skal du altid placere gasflasken eller gasdåsen, så den er oprejst. Kun hvis grillen er designet til en speciel, liggende gasdåse, må gasdåsen ligge ned. Følg altid fabrikantens vejledning i manualen for, hvor flasken skal placeres.

Vær forsigtig, når du tilslutter gassen. Tjek, at hanerne på apparatet er lukkede og sørg for, at lynkoblingen, regulatoren - eller gasdåsen - er korrekt monteret, før du tænder for grillen.

Inden du tager din grill i brug, skal du kontrollere, at gasinstallationen er tæt. Det gør du sådan her:

 1. Luk for betjeningsknapperne på grillen.
 2. Tænd for gassen til grillen.
 3. Påfør sæbevand eller lækagespray på alle samlinger. Se link til, hvordan det gøres her.
 4. Tjek for bobler.
 5. Hvis der er bobler, så er installationen utæt. Luk straks for gassen!
 6. Afmonter gasdåsen fra grillen, regulatoren fra flasken eller afmonter lynkobling fra gasstikket.
  OBS: Vær opmærksom på, at hvis gasdåsen er af en type, der punkteres, når den monteres, må gasdåsen ikke fjernes før den er tom. Følg fabrikantens anvisninger!
 7. Derefter udbedres fejlen: Undersøg om gasdåse eller regulator er korrekt monteret, flaskegasslangen skal udskiftes eller et spændebånd eller gevind skal strammes. Andet må du som privatperson ikke gøre.
 8. Kontroller igen alle samlinger med sæbevand. Hvis det lugter af gas, eller der stadig er bobler, er installationen stadig utæt.
 9. Luk for gassen og afmonter gasdåse eller regulator eller afmonter lynkobling fra gasstikket. En punkterbar gasdåse må dog IKKE afmonteres, før den er tom!
 10. Er du i tvivl - få dit udstyr undersøgt og eventuelt repareret af en autoriseret VVS-installatør eller forhandleren.

Når du er færdig med at bruge gasgrillen, så afmonter lynkobling, regulatoren eller gasdåsen. En punkterbar gasdåse må dog IKKE afmonteres, før den er tom!

Du skal som ejer af en gasgrill sikre dig, at din gasinstallation bruges efter hensigten og betjenes, som fabrikanten anviser. Læs og følg derfor altid brugsanvisningen.
Vær opmærksom på jævnligt at tjekke, om din gasinstallation er tæt, ved at påføre sæbevand på alle samlinger og tjekke for bobler. Se her, hvordan du gør det.

Lugter det af gas – så luk for gassen og afmonter gasdåse eller regulator eller afmonter lynkobling fra gasstikket.
OBS: Vær opmærksom på, at hvis gasdåsen er af en type, der punkteres, når den monteres, må gasdåsen ikke fjernes, før den er tom. Følg fabrikantens anvisninger!

Placering af gasflaske

Som udgangspunkt skal gasflasker altid skal placeres i det fri, og det anbefales, at der ikke bruges større gasflasker end nødvendigt.
På nogle gasgrill kan gasflasken placeres inde i grillen. Vil man det, skal fabrikantens anvisninger om flaskestørrelse og flaskeplacering altid følges. Det er farligt at sætte gasflasken ind i opbevaringsrummet under en gasgrill, hvis grillen ikke er godkendt til at have en flaske stående under brug.
Det er også vigtigt at vide, at gasregulatoren tæller med i maksimalhøjden på en gasflaske. Hvis flasken med regulator er for høj, bliver gasflasken for varm, og det tryk, der dannes, kan udløse en kraftig eksplosion.

Generelt skal gasflasker placeres efter fabrikantens anvisninger og Beredskabsstyrelsens forskrifter.

Vedligeholdelse af din grill

Du skal sørge for, at din gasinstallation sikres mod beskadigelse som følge af vind, vejr, fejlbetjening, påkørsel mv.

Du skal også sikre, at gasinstallationen er sikker og vedligeholdes tilstrækkeligt i forhold til dens anvendelse og formål og efter fabrikantens anvisninger. Det betyder, at din gasgrill og evt. slange og regulator jævnligt skal efterses, så du er tilstrækkeligt beskyttet mod fejlsituationer. Se link til instruktionsvideo.

Ved erhvervsmæssig udlejning af gasgrill skal udlejeren sikre, at det udlejede er vedligeholdt og i overensstemmelse med reglerne. Udlejer skal desuden instruere brugeren af gasgrillen i sikker anvendelse af det udlejede.

Lugter det af gas – så luk for gassen og afmonter gasdåse eller regulator eller afmonter lynkobling fra gasstikket.
OBS: Vær opmærksom på, at hvis gasdåsen er af en type, der punkteres, når den monteres, må gasdåsen ikke fjernes før den er tom. Følg fabrikantens anvisninger.


Vejledninger opdateres løbende - du finder altid den seneste udgave på Sik.dk.

Tjek derfor datoen, hvis du har printet en vejledning og vil være sikker på, at den fortsat er gældende.