Vejledning til blanket til godkendelse som gasdistributionsselskab

Denne vejledning knytter sig til blanketten "Godkendelse som gasdistributionsselskab". Blanketten kan findes på Virk.dk.

Hvad kræves ved godkendelse som gasdistributionsselskab

Betingelserne for at blive godkendt som gasdistributionsselskab er blandt andet, at virksomheden skal have et certificeret kvalitetsledelsessystem, have et konstant virkende alarmberedskab, have beredskab til hurtig afbrydelse ved ulykker, have medarbejdere med fornødne tekniske kvalifikationer. Desuden skal virksomheden have en ansvarsforsikring, hvis det er en forudsætning for godkendelsen som gasdistributionsselskab.

Hvad kræves ved godkendelse som flaskegasdistributionsselskab med begrænset forretningsområde

Et flaskegasdistributionsselskab med begrænset forretningsområde er et selskab, der fylder og distribuerer gasflasker op til 11 kg med click-on-ventil. Der kræves kompetence til at betjene fyldestationen og vurdere, at gasflaskerne er egnede til fyldning, og der skal være en procedure i virksomheden for, hvem der må fylde gasflasker og hvordan arbejdet skal udføres.

Hjælp til blankettens felter

Udfyld virksomhedens CVR-nummer.
CVR-nummer kan slås op i cvr-registret: https://datacvr.virk.dk/data/
Når CVR-nummeret er udfyldt, bliver felterne med virksomhedsnavn og adresse automatisk udfyldt.

Beskriv virksomhedens dokumentation for et certificeret kvalitetsledelsessystem.
Et gasdistributionsselskab skal have et certificeret kvalitetsledelsessystem.
Dette er ikke et krav til et flaskegasdistributionsselskab med begrænset forretningsområde. Derfor skal dette punkt ikke opfyldes af flaskegasdistributionsselskaber med begrænset forretningsområde.

Angiv hvilken dokumentation der er for at betingelserne, jf. § 11, i bekendtgørelse om gasdistributionsselskaber er opfyldt og indarbejdet i virksomhedens kvalitetsledelsessystem.
Et gasdistributionsselskab skal blandt andet dokumentere, at det har et kvalitetsledelsessystem, et konstant virkende alarmberedskab, et beredskab til hurtig afbrydelse af ledningsført gas og tekniske kvalifikationer til at udføre virksomhedens opgaver.
Dette punkt skal ikke udfyldes for et flaskegasdistributionsselskab med begrænset forretningsområde.

Angiv hvordan det dokumenteres, at der i virksomheden er de fornødne kompetencer til at varetage kontrolforpligtelsen, jf. gassikkerhedslovens § 24, stk. 1. 
Efter gassikkerhedsloven skal gasdistributionsselskaber føre kontrol med gasinstallationer og visse gasanlæg. Det skal kunne dokumenteres, at virksomheden har de nødvendige kompetencer til at udføre kontrollen. 
Dette punkt skal ikke udfyldes for et flaskegasdistributionsselskab med begrænset forretningsområde.

Er virksomheden under konkursbehandling eller likvidation?
Her kan der svares ja eller nej. Det fremgår af bekendtgørelsen om gasdistributionsselskaber, at en virksomhed ikke kan godkendes som gasdistributionsselskab, hvis den er under konkursbehandling eller likvidation.

Angiv om der er vedlagt skriftlig erklæring fra virksomhedens administrerende direktør.
Virksomhedens administrerende direktør skal oplyse, om virksomheden eller den administrerende direktør inden for de seneste tre år er straffet for at overtræde gassikkerhedsreglerne.

Angiv hvilken dokumentation virksomheden har for procedurer for kontrol og fyldning af flasker i henhold til § 24, stk. 1 og 2 i bekendtgørelse om gasdistributionsselskaber.
Dokumentationen er et krav til flaskegasdistributionsselskaber med begrænset forretningsområde.
Punktet skal ikke udfyldes af gasdistributionsselskaber med fuldt forretningsområde.

Angiv hvilken dokumentation der er for fornødne kompetencer til kontrol, fyldning og udlevering af gasflasker.
Dokumentationen er et krav til flaskegasdistributionsselskaber med begrænset forretningsområde.
Punktet skal ikke udfyldes af gasdistributionsselskaber med fuldt forretningsområde.

Kontaktperson til denne ansøgning.
Her noteres navn, telefonnummer og emailadresse på den, der har udfyldt ansøgningen.

Opsummering
Her kan du se alle dine indtastede oplysninger, inden du sender blanketten til Sikkerhedsstyrelsen.
Klik til sidst på knappen ”Indsend” under skemaet med opsummeringen.
Du får tilsendt en kopi af de indtastede oplysninger i e-boksen, der hører til det indtastede cvr-nummer.