Søg digitalt om at få godkendt gasinstallation på skole

Installationen skal godkendes af Sikkerhedsstyrelsen, før du går i gang med at etablere en undervisningsinstallation med et gastryk over 100 mbar (mellemtrykinstallation). Det står i Gasreglementets afsnit B5, punkt 4.4.4.

Søg digitalt

Du kan søge om godkendelse digitalt, hvis du skal have godkendt en mellem- eller højtryks gasinstallation til undervisningsbrug.

Nye regler

Vær opmærksom på, at hvis du vil lave en undervisningsinstallation med et gastryk højere end 100 mbar efter de nye regler i bekendtgørelse om sikkerhed for gasinstallationer, skal installationen forhåndsgodkendes af dit gasdistributionsselskab. Det står i bekendtgørelsens § 60 stk. 5.