Kontrol med e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere

Sikkerhedsstyrelsen kontrollerer, om e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere med og uden nikotin er anmeldt korrekt og lever op til reglerne på området. Kontrollen skal sikre, at der kun sælges anmeldte produkter, og at produkter, der ikke er anmeldt, bliver fjernet fra markedet.

Kontrol med e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere

Sikkerhedsstyrelsen kontrollerer, om e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere med nikotin er anmeldt korrekt og lever op til reglerne på området. Fra 1. april 2022 gælder det også genopfyldningsbeholdere uden nikotin. Kontrollen skal sikre, at der kun sælges anmeldte produkter, og at produkter, der ikke er anmeldt, bliver fjernet fra markedet.

Vi udfører dokumentkontrol i form af tilsyn på nettet. Vi tager også på fysiske kontrolbesøg hos fabrikanter, importører og detailforhandlere, der markedsfører e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere. En del produkter bliver udtaget til test, der foretages af eksterne laboratorier.

Sikkerhedsstyrelsen har krav på at få udleveret alle nødvendige oplysninger i forbindelse med kontrol.

Kontrol med registrering af virksomheder

Sikkerhedsstyrelsen kontrollerer, at enhver, som fremstiller, oplagrer eller markedsfører elektroniske cigaretter eller genopfyldningsbeholdere med og uden nikotin, har registreret sig selv samt steder forud for markedsføring.

Forbud mod markedsføring

Hvis et produkt kan udgøre en alvorlig risiko for menneskers sundhed, kan Sikkerhedsstyrelsen kræve, at produktet enten bliver trukket tilbage fra markedet eller tilbagekaldt fra forbrugerne.

Hvis kontrollen viser, at et produkt ikke er anmeldt korrekt eller ikke lever op til de gældende regler om mærkning, kvalitet og sikkerhed, kan Sikkerhedsstyrelsen forbyde markedsføring af produktet.

Sikkerhedsstyrelsen vil forbyde markedsføring af produkter, der ikke er anmeldt.

Kontrol fra andre myndigheder

Forbrugerombudsmanden kontrollerer, at de generelle regler for markedsføring bliver overholdt, herunder om reglerne om udstillingsforbud overholdes. Desuden kontrollerer Arbejdstilsynet og Søfartsstyrelsen, at der ikke bliver brugt e-cigaretter i offentlige transportmidler, taxaer eller institutioner med børn og unge under 18 år.