Kontrol med salg af håndkøbsmedicin

Fra 1. januar 2019 kontrollerer Sikkerhedsstyrelsen salget af håndkøbsmedicin hos danske detailforhandlere. Det vil ske ved fysiske tilsyn, hvor det kontrolleres, at reglerne på området bliver overholdt.

Regler for håndkøbsmedicin

Fysiske butikker kan blive godkendt af Lægemiddelstyrelsen til at sælge håndkøbslægemidler. Reglerne findes i bekendtgørelse nr. 1274 af 27. november 2017 om forhandling af håndkøbslægemidler uden for apotek. Der er bl.a. bestemmelser for, hvordan håndkøbsmedicinen skal opbevares og for egenkontrol af temperatur, håndtering af indkøb, returnering og tilbagetrækning af medicin. Der er også regler for aldersgrænser for salg og for, at butikspersonalet skal have kendskab til reglerne for salg af håndkøbsmedicin. 

Lægemiddelstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen

Det er Lægemiddelstyrelsen, der har ansvaret for reglerne på området og kan vejlede om reglerne. Det er også Lægemiddelstyrelsen, der godkender butikker, der ønsker at sælge håndkøbsmedicin. Sikkerhedsstyrelsen kontrollerer i butikker landet over, at reglerne bliver overholdt, mens det er Lægemiddelstyrelsen, der behandler lovovertrædelser, som konstateres ved et tilsyn og evt. politianmelder overtrædelserne. 

Det kontrollerer vi bl.a.:

  • Er forhandleren godkendt hos Lægemiddelstyrelsen?
  • Har forhandleren det basissortiment, der er fastlagt af Lægemiddelstyrelsen?
  • Er produkterne godkendt af Lægemiddelstyrelsen til salg i håndkøb?
  • Opbevares håndkøbsmedicinen korrekt og adskilt fra andre varer?
  • Sikres det, at der ikke sælges håndkøbsmedicin til personer under 15 år?
  • Sikres det, at der ikke sælges smertestillende medicin til personer under 18 år?
  • Har forhandleren styr på, hvordan tilbagekaldelser og reklamation af medicin skal håndteres?

Hvis reglerne overtrædes

Hvis en forhandler af håndkøbsmedicin overtræder reglerne på området, kan overtrædelserne blive meldt til politiet og give bødestraf.