Anmeldelse af gas på virk.dk

Oplever du udfordringer, når du vil anmelde gasinstallationer i blanketten ”Gas, anmeldelse og ændring af gasinstallation” på Virk.dk? Nedenfor kan du læse og få videovejledning om de typiske udfordringer og finde hjælp til, hvordan du udfylder blanketten.

Videovejledning

De nedenstående udfordringer indeholder videovejledning med en gennemgang af, hvordan blanketten udfyldes korrekt. I videoerne vises der grundet GDPR ikke søgningen på adresse, så adressefeltet er blankt i videoerne. Du kan på det nedenstående billede se et eksempel på, hvordan det ser ud, når adressefeltet er udfyldt.

Skal du ændre en eksisterende installation?

I de fleste tilfælde skal den eksisterende installation vælges fremfor at oprette en ny. Der skal kun oprettes en ny i tilfælde af, at der skal en ekstra måler på installationen eller der skal en ny måler på for eksempel en etagebygning.

 

Skal du lukke eller nedtage apparat på en installation?

Der er forskel på at nedtage og at lukke en installation. At nedtage er selve apparatet som nedtages, hvorimod at lukke installationen er når installationen ikke længere skal gasforsynes. Derfor er det vigtigt at være sikker på at man vælger det rigtige til installationen.

Kan du ikke finde installationen i blanketten?

Oplever du, at der ikke vises en installation på den valgte adresse i blanketten, trods den eksisterer på adressen, skal du oprette installationen som en ny installation.

I blanketten under ”Evt. bemærkning til anmeldelse” skal du tilføje en kommentar omkring, at installationen er oprettet, fordi den ikke allerede eksisterede i blanketten.

Er der 0 apparater på installationen, når du skal udskifte et apparat?

Oplever du, at der vises 0 apparater på installationen i blanketten, trods der eksisterer et apparat på adressen?

I blanketten under ”Evt. bemærkning til anmeldelse” skal du tilføje en kommentar med beskrivelse af hvilket apparat der er blevet nedtaget samt at denne ikke allerede eksisterede i blanketten.

Efter dette skal du oprette det nye apparat på installationen.

Er der 0 apparater på installationen, når installationen nedtages?

Skal du lukke en installation, hvor der vises 0 apparater på adressen i blanketten, skal du i kommentarfeltet beskrive hvilket apparat du har nedtaget og derefter lukke installationen.

I blanketten under ”Evt. bemærkning til anmeldelse” skal du tilføje en kommentar med beskrivelse af hvilket apparat der er blevet nedtaget samt at denne ikke allerede eksisterede i blanketten.

Har du lukket installationen ved en fejl?

Hvis du har anmeldt lukning af en forkert gasinstallation, skal du sende en kopi af den kvittering du har modtaget i virksomhedens digitale postkasse til Sikkerhedsstyrelsen. Derefter sørger Sikkerhedsstyrelsen for at rette fejlen.