Vejledning til maskindirektivet

Fra 1. december 2018 har Sikkerhedsstyrelsen ansvaret for kontrol af maskiner omfattet af maskindirektivet. Her kan du finde vejledning til reglerne.
BEMÆRK: Fra april 2024 er digitale brugsvejledninger tilladt. Se udgave 2.3 af EU-Kommissionens vejledning til maskindirektivet.

Regler for maskiner

Efter lovgivningen på området, bekendtgørelse nr. 1094 af 1. juni 2021 om maskiner, må man kun markedsføre maskiner eller ibrugtage dem, hvis de ikke udgør en risiko for personers sikkerhed og sundhed og i givet fald for husdyr og formuegoder og, når det er relevant, for miljøet, hvis de installeres og vedligeholdes på passende vis og anvendes til den forudsatte anvendelse eller under forhold, der med rimelighed kan forudses. Dette område markedsovervåger Sikkerhedsstyrelsen fra 1. december 2018.

Tilsvarende regler om, at en maskine skal være sikker, gælder for maskiner, der fremstilles eller sammenbygges til en virksomheds eget brug eller hvis man importerer maskiner, der ikke er CE-mærkede, fra tredjelande til eget brug. Det er Arbejdstilsynet, der markedsovervåger disse maskiner, ligesom Arbejdstilsynet kontrollerer produkter, som fremstilles efter bestilling eller som importeres fra tredjelande til brug i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v., som omfattet af offshoresikkerhedsloven.  

Information om digitale brugsanvisninger mv. - april 2024

Har du brug for vejledning?

Hvis du som fabrikant, importør eller forhandler har spørgsmål om maskinprodukter, der skal videresælges, fx om overensstemmelseserklæring eller mærkning, skal du kontakte Sikkerhedsstyrelsen.

Hvis du importerer eller fremstiller en maskine til virksomhedens eget brug, er det Arbejdstilsynet, der kan besvare spørgsmål.

Arbejdstilsynets opgaver

Hvis du vil anmelde en arbejdsulykke med en maskine, skal det ske til Arbejdstilsynet.

Det er også Arbejdstilsynet, der er myndigheden, når det drejer sig om anvendelse af CE-mærkede maskiner, elevatorer og trykbærende udstyr. Det er derfor Arbejdstilsynet, der kan give påbud omkring anvendelsen. 


Siden er opdateret 15. april 2024