Vejledning til maskindirektivet

Fra 1. december 2018 har Sikkerhedsstyrelsen ansvaret for kontrol af maskiner og ATEX-produkter, der hører under EU-forordning 765/2008 og maskindirektivet. Det er fortsat Arbejdstilsynet, der er myndighed omkring ikke CE-mærkede maskiner, som en virksomhed importerer eller fremstiller til eget brug, og det er også Arbejdstilsynet, der kontrollerer, at arbejdsmiljøloven bliver overholdt, når maskiner anvendes.

Regler for maskiner

Efter lovgivningen på området, lov nr. 155 af 20. februar 2013 om indretning m.v. af visse produkter, må man kun bringe en maskine i omsætning eller anvende den, hvis maskinen ikke bringer personer, dyr, værdier eller miljø i fare, når den installeres, anvendes og vedligeholdes, som den bør. Dette område markedsovervåger Sikkerhedsstyrelsen fra 1. december 2018.

Tilsvarende regler om, at en maskine skal være sikker, gælder for maskiner, der fremstilles eller sammenbygges til en virksomheds eget brug eller hvis man importerer maskiner, der ikke er CE-mærkede, fra tredjelande til eget brug. Det er Arbejdstilsynet, der markedsovervåger disse maskiner, ligesom Arbejdstilsynet kontrollerer produkter, som fremstilles efter bestilling eller som importeres fra tredjelande til brug i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v., som omfattet af offshoresikkerhedsloven.   

EU-vejledning til maskindirektivet - dansk oversættelse af udgave 2.2

OBS!

EU-Kommissionen har oktober 2019 offentliggjort udgave 2.2 af vejledning til maskindirektivet. Vejledningen findes på engelsk under link til EU-Kommissionen.

Sikkerhedsstyrelsen kan oplyse, at der er indholdsmæssige ændringer i følgende §§: 42, 46, 49, 64, 67, 90, 111, 120, 204, 388, 417 og 418.

Derudover er der forskellige opdateringer af henvisninger til direktiver og standarder.

Har du brug for vejledning?

Hvis du som fabrikant, importør eller forhandler har spørgsmål om maskinprodukter, der skal videresælges, fx om overensstemmelseserklæring eller mærkning, skal du kontakte Sikkerhedsstyrelsen.

Hvis du importerer eller fremstiller en maskine til virksomhedens eget brug, er det Arbejdstilsynet, der kan besvare spørgsmål.

Arbejdstilsynets opgaver

Hvis du vil anmelde en arbejdsulykke med en maskine, skal det ske til Arbejdstilsynet.

Det er også Arbejdstilsynet, der er myndigheden, når det drejer sig om anvendelse af CE-mærkede maskiner, elevatorer og trykbærende udstyr. Det er derfor Arbejdstilsynet, der kan give påbud omkring anvendelsen.