Sikkerhedsstyrelsen skal markedsovervåge produkter på maskinområdet

Publiceret d. 21. november 2018
Den 1. december 2018 overtager Sikkerhedsstyrelsen ansvaret for lov om indretning m.v. af visse produkter (produktloven) fra Arbejdstilsynet. Samtidig overføres ansvaret for markedsovervågningen af produkter omfattet af loven. Overførslen sker som led i regeringens plan ”Bedre balance II – statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder”.

Erhvervsministeriet overtager bekendtgørelser

Erhvervsministeriet overtager 1. december 2018 ressortansvaret for lov nr. 155 af 20. februar 2013 om indretning m.v. af visse produkter, samt underliggende bekendtgørelser fra Beskæftigelsesministeriet. Overførslen er formelt besluttet via en kongelig resolution, og derfor udstedes der ikke nye regler som følge af overførslen af ressortområdet. Statsministeriet har offentliggjort den kongelige resolution på Retsinformation i form af bekendtgørelse nr. 860 af 24. juni 2018 om ændring i forretningernes fordeling mellem ministrene.

Disse bekendtgørelser overføres 1. december 2018 fra Arbejdstilsynets ressortområde til Sikkerhedsstyrelsen:

 1. Bekendtgørelse nr. 693 af 10. juni 2013 om indretning mv. af maskiner.
 2. Bekendtgørelse nr. 681 af 10. juni 2013 om forbud mod at bringe skæreudstyr af slagletypen til bærbare håndholdte buskryddere i omsætning.
 3. Bekendtgørelse nr. 1305 af 2 november 2015 om indretning m.v. af materiel og sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære.
 4. Bekendtgørelse nr. 210 af 1 marts 2018 om indretning m.v. af personlige værnemidler.
 5. Bekendtgørelse nr. 211 af 14. marts 2018 om indretning m.v. af tovbaneanlæg.
 6. Bekendtgørelse nr. 190 af 19. februar 2015 om indretning m.v. af trykbærende udstyr.
 7. Bekendtgørelse nr. 685 af 10. juni 2013 om indretning m.v. af transportabelt trykbærende udstyr.
 8. Bekendtgørelse nr. 1304 af 23. november 2015 om indretning m.v. af simple trykbeholdere.
 9. Bekendtgørelse nr. 1540 af 10. december 2015 om indretning m.v. af elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer.
 10. Bekendtgørelse nr. 247 af 14. marts 2014 om indretning m.v. af aerosoler.

Bekendtgørelserne implementerer EUs totalharmoniseringsdirektiver og forordninger på disse områder, der er omfattet af EU-forordning 765/2008:

 • Maskiner
 • ATEX-produkter
 • Personlige værnemidler
 • Tovbaneanlæg
 • Trykbærende udstyr
 • Transportabelt trykbærende udstyr
 • Simple trykbeholdere
 • Elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer
 • Aerosoler

Efter den 1. december 2018 er Sikkerhedsstyrelsen kompetent myndighed i forhold til administration og tolkning af reglerne. Det vil være Sikkerhedsstyrelsen, der deltager i EU-arbejdsgrupper på området, udpeger bemyndigede organer m.v.

Arbejdstilsynet vil fortsat være myndighed i forhold til regler på det ikke harmoniserede område, der er fastsat i medfør af arbejdsmiljøloven.

Markedsovervågning deles

Fra den 1. december 2018 overtager Sikkerhedsstyrelsen endvidere ressortansvaret for håndhævelse af regler, der er fastsat i medfør af lov om indretning m.v. af visse produkter, dvs. markedsovervågning af området.

Arbejdstilsynet vil dog fortsat have ansvaret for markedsovervågning af maskiner, der er omfattet af maskindirektivet, hvis en brugervirksomhed selv fremstiller eller samler en maskine, eller hvis virksomheden importerer maskinen til eget brug og efter maskindirektivet dermed bliver fabrikant.

Arbejdstilsynet vil endvidere være ansvarlig for markedsovervågning af maskiner, som fremstilles efter bestilling eller som importeres fra tredjelande til brug i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v., der er omfattet af offshoresikkerhedsloven.

Arbejdstilsynet vil håndhæve de to områder med hjemmel i lov om indretning m.v. af visse produkter og tilhørende bekendtgørelser.