Markedskontrol med køretøjer og trafikprodukter

Sikkerhedsstyrelsen overvåger markedet for motorkøretøjer og andre produkter, der anvendes på færdselslovens område. Hvis du som fabrikant, importør eller distributør bliver klar over, at du har solgt et farligt produkt, skal du underrette Sikkerhedsstyrelsen om det.
Er der tale om et farligt registreringspligtigt køretøj, som kræver en tilbagekaldelse, skal du også kontakte SKAT, som kan informere ejere af køretøjer om tilbagekaldelsen.

Lovgivning og myndigheder

Et produkt må kun bringes i omsætning, hvis det lever op til de krav, der gælder for produktet, og hvis produktet ikke udgør en fare for sikkerhed eller sundhed, når det anvendes, som det er tiltænkt.
Hvis et produkt, du har solgt som erhvervsdrivende, ikke lever op til kravene eller er farligt, skal du gribe ind. Det kan fx være ved at bringe produktet i orden, at stoppe salget, indtil produktet lever op til kravene, at trække produktet tilbage fra markedet eller at sørge for at tilbagekalde produktet fra forbrugeren, fx ved annoncering eller ved direkte henvendelse til ejerne.

Færdselsstyrelsen har indtil 31. januar 2019 stået for markedsovervågningen for køretøjer og trafikprodukter.

Tilbagekaldelse af produkter

Hvis du som erhvervsdrivende får kendskab til, at et produkt, du har solgt til anvendelse på færdselslovens område, er farligt, skal du give besked til Sikkerhedsstyrelsen. Det kan være et køretøj, men også et trafikprodukt som for eksempel en autostol, en beskyttelseshjelm eller en refleksvest.

I første omgang kan du kontakte Sikkerhedsstyrelsen pr. telefon eller e-mail. Du skal oplyse, hvilket produkt det drejer sig om, og hvad du gør for at begrænse risikoen ved produktet.

Du kan også indberette produktet i Business Gateway, der er EU’s fælles elektroniske indberetningssystem for farlige produkter.

I Sikkerhedsstyrelsen vil vi vurdere, om de planlagte tiltag er tilstrækkelige til at begrænse risikoen ved produktet eller udbedre fejlen ved produktet. Ellers kan vi give et påbud om at udbedre produktet, stoppe salget eller tilbagekalde produktet fra forbrugerne.

Tilbagekaldelse af køretøjer

Du skal også kontakte Sikkerhedsstyrelsen, hvis du vil tilbagekalde et køretøj med fejl.

Hvis et registreringspligtigt køretøj med en farlig fejl skal tilbagekaldes, er det muligt at kontakte ejeren eller brugeren af køretøjet direkte ud fra oplysninger fra motorregistret. Det er SKAT, der har ansvar for registreringen af køretøjer i Danmark. De kan derfor hjælpe dig med oplysninger om adressen på ejer eller bruger af et køretøj, der skal kaldes tilbage.


Hvis du som importør skal tilbagekalde et køretøj, skal du udfylde og sende blanketten "Anmodning om godkendelse af skrivelse til køretøjsejere" - blanket nr. 21.062, som du kan finde på www.skat.dk.

Skat sørger derefter for, at dit brev med information til ejere af det tilbagekaldte køretøj bliver udsendt.

Typer af produkter

Køretøjer og trafikprodukter er blandt andet: 

  • Personlige værnemidler til brug i trafikken (for eksempel beskyttelsesdragter, cykel-, ski- og ridehjelme samt reflekser)
  • Sikkerhedsudstyr til børn i biler (for eksempel autostole og selepuder) 
  • Styrthjelme
  • Cykler (for eksempel børne- og voksencykler, ladcykler, elcykler, påhængsvogne til cykler, segways samt udstyr som bremser, lygter, reflekser, ringeklokke og vimpler)
  • Dækmærkning 
  • Motorkøretøjer og påhængskøretøjer (køretøjer til brug på veje samt komponenter til køretøjerne)
  • To- og trehjulede køretøjer (for eksempel elcykler med mere end 250 W-motor, knallerter og motorcykler)
  • Traktorer samt påhængskøretøjer og udskifteligt trukket udstyr