Anmeldelse af midlertidige gasinstallationer

Midlertidige gasinstallationer, for eksempel i forbindelse med koncerter, festivaler, markeder og udstillinger, skal anmeldes til Sikkerhedsstyrelsen. Desuden skal arrangøren kunne fremvise en installations- og godkendelsesattest med gasdistributionsselskabets underskrift.
Indholdet er senest revideret 1. oktober 2019

NB!
Udskiftning af gasmålere skal ikke anmeldes til Sikkerhedsstyrelsen. Ved udskiftning skal gasdistributionsselskabet kontaktes. Selskabets anvisninger skal følges.

Anmeld på Virk.dk

Du skal være autoriseret vvs-installatør for at kunne anmelde en midlertidig gasinstallation. Det skal fremover ske på en blanket på Virk.dk. Når blanketten udfyldes, skal der også uploades en kopi af en installations- og godkendelsesattest, der er underskrevet af gasdistributionsselskabet.

Husk installations- og godkendelsesattest

Installations- og godkendelsesattesten er en helhedsvurdering af samtlige gasinstallationer ved arrangementet. 

Anmeldelsen af en midlertidig installation via Virk.dk skal laves, inden den midlertidige installation sættes i drift.

Download installations- og godkendelsesattest

Kvittering for anmeldelsen

Når du har foretaget en anmeldelse på Virk.dk, modtager du en kvittering for anmeldelsen med en kopi af din indberetning. Kvitteringen sendes til den e-boks, der er knyttet til den digitale signatur, du har brugt ved anmeldelsen.