Særlige krav til legetøj til børn under 3 år

Som forhandler, importør eller fabrikant bør du være særligt opmærksom, hvis du producerer eller sælger legetøj til små børn.

De mindste børn er sårbare forbrugere

Smådele og snore kan udgøre risiko for kvælning eller strangulering af små børn. Derfor er der blandt andet særlige regler for sikkerheden i legetøj til børn under tre år.

Det er nemlig en sårbar målgruppe, og derfor er der strengere krav til sikkerheden ved produkterne.

Er du forhandler, importør eller producent af legetøj, så er det dit ansvar, at legetøjet ikke udgør en risiko.

Det gælder både legetøj, der af fabrikanten er erklæret egnet for børn under 3 år og produkter, der af forbrugerne opfattes som legetøj til de mindste. Det kan for eksempel være rangler eller krammebamser. 

Legetøj skal tilpasses brugergruppen

Det er vigtigt, at fabrikanterne har styr på mærkningen. Hvis et legetøj normalt vil opfattes af forbrugere som værende legetøj til de mindste, er det ikke lovligt at mærke med ”Advarsel - ikke egnet for børn under 3 år. Indeholder små dele”.

Her skal fabrikanten i stedet tilpasse legetøjet efter den forventelige brugergruppe. For børn under 3 år betyder det, at legetøjet hverken må indeholde eller kunne frigive smådele.

I praksis betyder det, at eksempelvis tøjdyr bliver vurderet som legetøj til børn under 3 år. Derfor er det ikke tilladt at mærke det som ikke egnet til børn under 3 år. Når et produkt normalt opfattes som legetøj til børn under 3, skal smådele helt undgås.

Vær særlig opmærksom på:

  • Produkter, der indbyder til leg hos børn under 3 år, for eksempel skal rangler og krammebamser overholde reglerne for legetøj til børn under 3 år. Det er ikke tilladt at mærke det med ”Advarsel - ikke egnet for børn under 3 år. Indeholder små dele”.
  • Emballage kan udgøre en risiko for børn, hvis resterne ikke fjernes helt. Ved svært synlige plastdele, bør placeringen af disse fremgå specifikt af advarslen til forældrene.
  • Trælegetøj kan indeholde mange smådele uden, at det umiddelbart ser sådan ud. Det skyldes, at limen kan opløses, når børnene tager produktet i munden eller at træets naturlige variationer kan medføre brud. Og så bliver trægiraffen pludselig til mange små.
  • Markedsføring af fødselsdagstog eller andre dekorative produkter, der udgør en klar legeværdi for børn helt ned under 3 år. Sådanne produkter har en dobbeltfunktion og skal også betragtes som legetøj.
  • Æggeformede produkter helt op til normalstørrelse af et æg. De kan udgøre en kvælningsfare for børn under 3 år.

Få mere viden om legetøjsreglerne

I forhold til legetøj fører Sikkerhedsstyrelsen kontrol med, om produkter på markedet lever op til kravene til teknisk sikkerhed. Det kan eksempelvis være, om der er løse smådele i legetøj til børn under 3 år.

Der er også krav til kemi i legetøj. Denne del af loven varetager Miljøstyrelsen.

Derfor har vi sammen med Miljøstyrelsen lavet en fælles hjemmeside, hvor du som forhandler, importør eller fabrikant af legetøj kan få et samlet overblik over reglerne.