Sikkerhedsstyrelsen

Autorisation


Hvorfor er der krav om autorisation?

Det er lovgivningen inden for el-, vvs- og kloakinstallationsområdet, der regulerer hvilken type installationsarbejde, der kræver autorisation – og hvad man må lave uden autorisation.

Digital post

Alt post vedrørende autorisation eller virksomhedsgodkendelse sendes til virksomhedens e-boks.

Sådan søges autorisation

Alle ansøgninger om autorisation foregår via en digital ansøgningsblanket på Virk.dk

Fuld autorisation

Der findes autorisationer inden for el, vvs og kloak. Det er virksomhedsautorisationer, som udstedes af Sikkerhedsstyrelsen.

Delautorisation

Virksomheder kan, som et alternativ til en fuld autorisation, vælge at specialisere sig inden for en afgrænset del af et autorisationsområde.

Oplysning om ændringer i virksomheden

En autoriseret eller godkendt virksomhed er forpligtet til at oplyse Sikkerhedsstyrelsen, hvis der sker ændringer i virksomheden. Læs mere om, hvilke oplysninger Sikkerhedsstyrelsen skal have. Fx når en fagligt ansvarlig tiltræder eller fratræder.

Kabelmontør: Elektrikere er godkendte kabelmontører

Trækning af elkabler er autorisationskrævende arbejde. I autorisationsloven fra juni 2014 er der en undtagelse fra autorisationskravet, så det er muligt for andre end autoriserede elinstallatørvirksomheder at udføre trækning af elkabler – uden at tilslutte og samle kablerne.

Beskrivelse af delautorisationer

En delautorisation er en autorisation inden for en afgrænset del af et autorisationsområde. Se beskrivelse af gældende delautorisationer.

Rørmontør: VVS-montører er godkendte rørmontører

Trækning af vandrør er autorisationskrævende arbejde. I autorisationsloven fra juni 2014 er der en undtagelse fra autorisationskravet, så det er muligt for andre end autoriserede vvs-installatørvirksomheder at udføre trækning af vandrør – uden at tilslutte og samle rørene.

Bibeskæftigelsesautorisation

Som følge af den nye autorisationslov er det fremadrettet ikke længere muligt at opnå en bibeskæftigelsesautorisation. Har din virksomhed allerede en bibeskæftigelsesautorisation, beholder du den.

Virksomhedsgodkendelser på gasområdet

Sikkerhedsstyrelsen administrerer fire virksomhedsgodkendelser på gasområdet. De fire godkendelser er ikke autorisationer, da de giver tilladelse til arbejde, som ikke er en del af autorisationsområdet.

Autorisationsregister

I Sikkerhedsstyrelsens autorisationsregister kan man søge eller tjekke, om en virksomhed har autorisation inden for el, vvs, kloak og gas.

Vejledning til autorisationsregisteret

Se, hvad du kan søge frem i Sikkerhedsstyrelsens registeret over autoriserede virksomheder inden for el, gas, vvs og kloak.

Log ind som autoriseret virksomhed

Vi har lavet en oversigt over de fagsystemer, som autoriserede virksomheder kan have brug for at logge ind i.

Dispensation fra kravet om en fagligt ansvarlig

Sikkerhedsstyrelsen kan give dispensation fra kravet om, at der skal være en fagligt ansvarlig i den autoriserede virksomhed. Dispensationen gives for tre måneder og kan i særlige tilfælde forlænges op til et år.

Gebyrbetaling

Sikkerhedsstyrelsen opkræver gebyr for at behandle ansøgninger om autorisation, virksomhedsgodkendelse og godkendelse som fagligt ansvarlig.

Sagsbehandlingstid ved ansøgning

Sikkerhedsstyrelsen træffer afgørelse om autorisation, virksomhedsgodkendelse og godkendelse som fagligt ansvarlig senest 60 dage efter modtagelsen af ansøgningen og alle nødvendige dokumenter.

Undtagelser fra kravet om autorisation

På både el-, vvs- og kloakinstallationsområdet findes der en række undtagelser fra autorisationskravet. Se, hvilke undtagelser der findes inden for de enkelte autorisationsområder.

Indlejning af medarbejdere

Virksomheder må tage ansvar for autorisationskrævende arbejde, der er udført af personer, der ikke er ansat, hvis de indlejes i virksomheden.