75-procentsreglen bliver afskaffet

Publiceret d. 5. juli 2019
Den danske særregel – som til hverdag går under navnet ”75-procentsreglen” – lever på lånt tid. Efter en høring har Erhvervsministeriet besluttet at sætte gang i processen om at afskaffe reglen. Målet er, at det skal højne sikkerheden ved danske installationer.
elinstallationer

I mange år har elinstallatører og rådgivere i Danmark haft lempeligere vilkår i forhold til dimensionering af kabler end deres kolleger i resten af EU. Men det skal snart være slut. Sikkerhedsstyrelsen sætter gang i processen med afskaffelse af reglen på baggrund af en godkendelse fra Erhvervsministeriet. 

Forud for beslutningen har spørgsmålet være i høring hos interesseorganisationer og andre interessenter på området. Afskaffelsen skal efter planen træde i kraft ved årsskiftet.

Dimensionering handler om at beregne den rigtige kabeldimension, så der tages højde for, at kablernes maksimalt tilladte temperaturer ved fremføring holdes under grænseniveauet. 75-procentsreglen har gjort det mere simpelt for danske installatører og rådgivere at dimensionere, men udviklingen har gjort, at der på sigt vil være en sikkerhedsmæssig risiko ved at bevare særreglen. Den er en særlig dansk undtagelse til de standarder, som branchen normalt arbejder efter. 

Efter sommerferien 2019 går processen omkring afskaffelsen af reglen i gang. Blandt andet skal det europæiske standardiseringsorgan CENELEC godkende afmeldelsen af den danske særregel. Styrelsen forventer, at 75-procentsreglen kan være historie fra 1. januar 2020.

Udgangspunktet er, at alle nye installationer skal dimensioneres efter de metoder, der er i standarderne, fra nytår og frem. Der vil dog komme en overgangsordning i forhold til meget simple udvidelse af en eksisterende installation.

Sikkerhedsstyrelsen vil løbende holde branchen orienteret om processen. Der vil også blive udarbejdet vejledninger til fagfolk, så de kan arbejde efter de nye regler.