Sikkerhedsstyrelsen
  1. Print
  2. Zoom ind
  3. Zoom ud

Hvad er CE-Mærkning?

CE-mærkning er en nøgleindikator for et produkts overholdelse af EU-lovgivningen og muliggør varers fri bevægelighed på det europæiske marked. Læs hvilke punkter du som producent skal følge for at sikre overholdelse af lovkravene.Når en producent CE-mærker et produkt, erklærer han på eget ansvar, at produktet er i overensstemmelse med alle lovkrav for CE-mærkning, og han garanterer, at det pågældende produkt må sælges i hele det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

CE-mærkning betyder ikke, at produktet er produceret inden for EØS. Det angiver blot, at produktet er blevet vurderet, inden det er sendt på markedet, og således opfylder lovkravene for at blive solgt. Det betyder, at producenten har sikret sig, at produktet opfylder alle relevante væsentlige krav i det eller de pågældende direktiv(er) - eller at det er blevet undersøgt af et dertil bemyndiget organ til vurdering af overensstemmelse, hvis dette kræves ifølge direktivet/direktiverne.

Læs mere om CE-mærkning i Europa-Kommissionens folder. Her kan du også læse 6 punkter om CE-mærkning af dit produkt.

Link til reguleringspolitikken

Link til oplysninger om CE-mærkning

Link til database over bemyndigede overensstemmelsesvurderingsorganer

Se Dansk Standard's video "CE-mærkning for begyndere" 


Sidst opdateret: 02-jan-2017
Kontaktperson: webmaster