Sikkerhedsstyrelsen

▶ Alle autorisationer indenfor el, vvs og kloak er samlet i et register

I Sikkerhedsstyrelsens autorisationsregister kan man søge eller tjekke, om en virksomhed har autorisation inden for el, vvs, kloak og gas.

Autorisationsregistret kan hjælpe dig med at finde en håndværker

▶ Den nye autorisationslov er trådt i kraft

Log ind på din virksomhedsprofil i autorisationsregisteret, find alle relevante blanketter eller få praktisk information om eleftersyn og installationsblanketter.

Sikkerhedsstyrelsen skaber tryghed

Vi bruger vores viden til at mindske risikoen for personskade og tab af værdier til gavn for både virksomheder og forbrugere.

Omdrejningspunktet er teknisk sikkerhed, og arbejdsområderne er el, vvs og forbrugerprodukter.

Sikkerhedsstyrelsen er en del af Erhvervs- og Vækstministeriet (EVM).

Læs mere om Sikkerhedsstyrelsen

Nyheder

22.05.2015 12:38

Sikkerhedsstyrelsen har afholdt dialogmøde om elsikkerhedsreglerne 19. maj 2015 i Fredericia. Præsentationer fra mødet er nu tilgængelige.


12.05.2015 11:28

Elektronikprodukter skal være sikre for forbrugerne. Derfor har Miljøstyrelsen lavet en ny side til producenter, importører og distributører som skal hjælpe dem til at få styr på reglerne for kemi i elektronik. Sikkerhedsstyrelsen bidrager til siden med, hvilke regler der gælder, når man producerer, importerer eller distribuerer elektroniske produkter, der indeholder batterier.


24.04.2015 16:19

Sundhedsstyrelsen vurderer, at salg af gaspatroner til indtagelse af lattergas for at blive beruset, udgør en sundhedsrisiko. Det betyder, at det ikke er lovligt at sælge gaspatroner med beruselse som formål. Læs her Sundhedsstyrelsens notat om misbrug af lattergas fra flødeskumspatroner.


05.05.2015 15:13

Gassikkerhed i campingvogne kan redde menneskeliv. Derfor er det vigtigt, at campingvognene bliver gastestet, og at testen er udført korrekt. Sikkerhedsstyrelsen opfordrer til, at alle campingvogne testes mindst hvert andet år.


01.04.2015 18:18

Hvordan beskyttes gadebelysning mod følgerne af lynnedslag? Læs her Sikkerhedsstyrelsens svar på, hvordan reglerne for overspændingsbeskyttelse og indirekte berøring er.


03.03.2015 10:25

Læs her hvilke ledningssystemer, herunder skinner, som kan anvendes til nødbelysningsanlæg. Nødbelysningsanlæg kan enten laves som en traditionel fast installation eller et armatursystem der markedsføres som et produkt.


02.02.2015 11:12

Den gamle varmefordelingsmåler bekendtgørelse er blevet erstattet af to nye bekendtgørelser


27.01.2015 10:31

Når du lader elektrisk udstyr op, så tænk over, at el kan udgøre en brandfare, ligesom der kan være risiko for elektrisk stød.


Legetøjsregler.dk

Miljøstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen har lavet en hjemmeside, som giver dig et samlet overblik over, hvilke regler, du skal være opmærksom på, når du fremstiller, importerer eller distribuerer legetøj i Danmark.