Sikkerhedsstyrelsen

▶ Alle autorisationer indenfor el, vvs og kloak er samlet i et register

I Sikkerhedsstyrelsens autorisationsregister kan man søge eller tjekke, om en virksomhed har autorisation inden for el, vvs, kloak og gas.

Autorisationsregistret kan hjælpe dig med at finde en håndværker

▶ Læs om autorisation inden for el, vvs og kloak

Log ind på din virksomhedsprofil i autorisationsregisteret, find alle relevante blanketter eller få praktisk information om eleftersyn og installationsblanketter.

Sikkerhedsstyrelsen skaber tryghed

Vi bruger vores viden til at mindske risikoen for personskade og tab af værdier til gavn for både virksomheder og forbrugere.

Omdrejningspunktet er teknisk sikkerhed, og arbejdsområderne er el, vvs og forbrugerprodukter.

Sikkerhedsstyrelsen er en del af Erhvervs- og Vækstministeriet (EVM).

Læs mere om Sikkerhedsstyrelsen

Nyheder

27.04.2016 09:53

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen har udpeget ny direktør for Sikkerhedsstyrelsen.


05.04.2016 10:49

Følg de ni nye vejledninger, så sagsbehandlingen går så hurtigt som muligt. Styrelsen beklager lang ventetid, og har straks taget fat om problemet.


08.04.2016 09:25

EU har vedtaget et nyt direktiv om elektroniske cigaretter og tobaksvarer. Det betyder, at der kommer ny lovgivning i Danmark med ændrede krav omkring produkter, registrering og kontrol. Loven om tobaksvarer forventes at træde i kraft 20. maj 2016, mens loven om e-cigaretter med nikotin og dertilhørende bekendtgørelser først træder i kraft den 7. juni.


21.04.2016 09:02

20. april 2016 er fire nye bekendtgørelser trådt i kraft. Det drejer sig om bekendtgørelser, som implementerer fire EU-direktiver: Lavspændingsdirektivet (LVD), Måleinstrumentdirektivet (MID), Direktiv om ikke-automatiske vægte (NAWI) samt ATEX-direktivet.


06.04.2016 09:18

Sikkerhedsstyrelsen samarbejder med Arbejdstilsynet om myndighedskontrol og vejledning om segboards. Sikkerhedskravene for de fleste segboards reguleres af Maskindirektivet, som Arbejdstilsynet er dansk myndighed for. Enkelte segboards markedsføres som legetøj og reguleres af Legetøjsdirektivet, der hører under Sikkerhedsstyrelsen.


17.03.2016 09:11

For mange solcentre lever ikke op til solarieloven. Det viser en kontrolindsats fra Sikkerhedsstyrelsen. Budskabet er klart: du skal som ejer sikre, at solarier i ubemandede solcentre er af UV-type 3, og at de overholder grænseværdierne for udstråling. Styrelsen planlægger en ny kontrolindsats i år og politianmelder de solcentre, der ikke overholder loven.


16.02.2016 15:22

Sikkerhedsstyrelsen gennemfører en kontrolkampagne af opladere i Danmark. Det skyldes flere frivillige tilbagekaldelser, og at for mange opladere fejler i stikprøvekontroller. Styrelsen beder samtidig virksomhederne om at stramme op.


08.02.2016 10:43

Udkast til tre bekendtgørelser på elsikkerhedsområdet er sendt i høring. De tre bekendtgørelser retter sig mod anlæg.


Legetøjsregler.dk

Miljøstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen har lavet en hjemmeside, som giver dig et samlet overblik over, hvilke regler, du skal være opmærksom på, når du fremstiller, importerer eller distribuerer legetøj i Danmark.