Sikkerhedsstyrelsen

▶ Alle autorisationer indenfor el, vvs og kloak er samlet i et register

I Sikkerhedsstyrelsens autorisationsregister kan man søge eller tjekke, om en virksomhed har autorisation inden for el, vvs, kloak og gas.

Autorisationsregistret kan hjælpe dig med at finde en håndværker

▶ Den nye autorisationslov er trådt i kraft

Log ind på din virksomhedsprofil i autorisationsregisteret, find alle relevante blanketter eller få praktisk information om eleftersyn og installationsblanketter.

Sikkerhedsstyrelsen skaber tryghed

Vi bruger vores viden til at mindske risikoen for personskade og tab af værdier til gavn for både virksomheder og forbrugere.

Omdrejningspunktet er teknisk sikkerhed, og arbejdsområderne er el, vvs og forbrugerprodukter.

Sikkerhedsstyrelsen er en del af Erhvervs- og Vækstministeriet (EVM).

Læs mere om Sikkerhedsstyrelsen

Nyheder

17.11.2015 08:51

De første bekendtgørelser som led i de nye elsikkerhedsregler er i offentlig høring indtil 6. januar 2016.


11.11.2015 09:03

Med virkning fra 1. januar 2016 nedlægges Metrologiudvalget som rådgivende udvalg over for Sikkerhedsstyrelsen og Rådet for Teknologi og Innovation samt Forsknings- og Innovationsstyrelsen.


05.11.2015 17:40

Følg de fire nye vedledninger, så sagsbehandlingen går så hurtigt som muligt. Styrelsen beklager lang ventetid, og har straks taget fat om problemet.


05.11.2015 14:10

På vegne af Sikkerhedsstyrelsen udsendes der i løbet af kort tid spørgeskemaer til bl.a. forsyningsselskaber om, hvordan driftslederrollen bruges i praksis.


04.11.2015 09:03

Materiale fra Sikkerhedsstyrelsens dialogmøde om nye elsikkerhedsregler på anlægsområdet.


08.10.2015 10:00

Trafik-og Byggestyrelsen, Beredskabsstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen har i fællesskab evalueret regelsæt og en række episoder, hvor skylanterner har eller er mistænkt for at have forårsaget brand.


13.08.2015 13:00

Sikkerhedsstyrelsen og Dansk Energi har sammen udsendt information omkring risiko for kortslutning ved elmålere, til husejere langs kysterne.


02.07.2015 12:39

Uanset om du er importør, producent eller distributør, så har du altid et ansvar for, at dit produkt er sikkert. Hav derfor styr på den korrekte dokumentation for produktets sikkerhed, så du ikke importerer og sælger farlige produkter til dine kunder.


22.06.2015 13:22

Se filmen "60.000 volt", der sætter fokus på sikkert arbejde ved elanlæg. Filmen er tænkt til brug for forsyningsselskaber, fagfolk og til undervisning.


12.05.2015 11:28

Elektronikprodukter skal være sikre for forbrugerne.


Legetøjsregler.dk

Miljøstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen har lavet en hjemmeside, som giver dig et samlet overblik over, hvilke regler, du skal være opmærksom på, når du fremstiller, importerer eller distribuerer legetøj i Danmark.