Sikkerhedsstyrelsen

▶ Nye bekendtgørelser om el er trådt i kraft 1. juli 2017

På elsikkerhedsregler.dk kan du få overblik over de nye regler, mens du også finder vejledning om elektriske installationer og anlæg.

Nye regler om el er trådt i kraft 1. juli 2017

▶ Alle autorisationer indenfor el, vvs og kloak er samlet i et register

I Sikkerhedsstyrelsens autorisationsregister kan man søge eller tjekke, om en virksomhed har autorisation inden for el, vvs, kloak og gas.

Autorisationsregistret kan hjælpe dig med at finde en håndværker

▶ Læs om autorisation inden for el, vvs og kloak

Log ind på din virksomhedsprofil i autorisationsregisteret, find alle relevante blanketter eller få praktisk information om eleftersyn og installationsblanketter.

Sikkerhedsstyrelsen skaber tryghed

Vi bruger vores viden til at mindske risikoen for personskade og tab af værdier til gavn for både virksomheder og forbrugere.

Omdrejningspunktet er teknisk sikkerhed, og arbejdsområderne er el, vvs og forbrugerprodukter.

Sikkerhedsstyrelsen er en del af Erhvervsministeriet.

Læs mere om Sikkerhedsstyrelsen

Nyheder

21.08.2017 10:06

Som et led i arbejdet med fremtidens huseftersynsordning inviterer Sikkerehedsstyrelsen en række af huseftersynsordningens interessenter til en workshop, hvor de kan dele deres erfaringer og optimere ordningen.


18.07.2017 13:02

Snart er der mulighed for at sætte sit præg på processen i forhold til ny lovgivning i EU inden for tobaksområdet.


18.08.2017 10:14

Du kan søge dispensation til at sælge nytårsvarer sammen med fyrværkeri fra et salgssted i det fri.


04.07.2017 10:16

Fyrværkeriartikler uden CE-mærkning må fra 4. juli 2017 ikke sælges eller anvendes i Danmark.


03.07.2017 10:06

Fra 1. juli 2017 ændres uddannelsen som festfyrværker.


18.06.2017 14:14

En gasregulator, der er solgt gennem flere butikskæder i 2017, kan være utæt og utilsigtet slippe gas ud, medmindre regulatoren er helt åben eller helt lukket. Dette har importøren, Integrated Gas Technologies LtD, gjort Sikkerhedsstyrelsen opmærksom på.


14.06.2017 14:22

Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside elsikkerhedsregler.dk har fået et makeover af de større. Den nye og forbedrede side gør det nemmere at finde og se vejledninger, når fagfolk skal i gang med at arbejde efter de nye bestemmelser i bekendtgørelserne.


09.06.2017 09:51

De nye bekendtgørelser træder i kraft den 1. juli 2017.


Legetøjsregler.dk

Miljøstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen har lavet en hjemmeside, som giver dig et samlet overblik over, hvilke regler, du skal være opmærksom på, når du fremstiller, importerer eller distribuerer legetøj i Danmark.