Sikkerhedsstyrelsen

▶ Alle autorisationer indenfor el, vvs og kloak er samlet i et register

I Sikkerhedsstyrelsens autorisationsregister kan man søge eller tjekke, om en virksomhed har autorisation inden for el, vvs, kloak og gas.

Autorisationsregistret kan hjælpe dig med at finde en håndværker

▶ Læs om autorisation inden for el, vvs og kloak

Log ind på din virksomhedsprofil i autorisationsregisteret, find alle relevante blanketter eller få praktisk information om eleftersyn og installationsblanketter.

Sikkerhedsstyrelsen skaber tryghed

Vi bruger vores viden til at mindske risikoen for personskade og tab af værdier til gavn for både virksomheder og forbrugere.

Omdrejningspunktet er teknisk sikkerhed, og arbejdsområderne er el, vvs og forbrugerprodukter.

Sikkerhedsstyrelsen er en del af Erhvervs- og Vækstministeriet (EVM).

Læs mere om Sikkerhedsstyrelsen

Nyheder

08.02.2016 10:43

Udkast til tre bekendtgørelser på elsikkerhedsområdet er sendt i høring. De tre bekendtgørelser retter sig mod anlæg.


09.12.2015 14:16

Følg de fem nye vedledninger, så sagsbehandlingen går så hurtigt som muligt. Styrelsen beklager lang ventetid, og har straks taget fat om problemet.


29.01.2016 14:58

Sikkerhedsstyrelsen har siden slutningen af november 2015 haft opmærksomheden rettet mod sikkerheden ved segboards, bl.a. på baggrund af en meddelelse fra de engelske myndigheder om segboards, der ikke levede op til sikkerhedskravene.


17.11.2015 08:51

De første bekendtgørelser som led i de nye elsikkerhedsregler er i offentlig høring indtil 6. januar 2016.


11.11.2015 09:03

Med virkning fra 1. januar 2016 nedlægges Metrologiudvalget som rådgivende udvalg over for Sikkerhedsstyrelsen og Rådet for Teknologi og Innovation samt Forsknings- og Innovationsstyrelsen.


08.10.2015 10:00

Trafik-og Byggestyrelsen, Beredskabsstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen har i fællesskab evalueret regelsæt og en række episoder, hvor skylanterner har eller er mistænkt for at have forårsaget brand.


Legetøjsregler.dk

Miljøstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen har lavet en hjemmeside, som giver dig et samlet overblik over, hvilke regler, du skal være opmærksom på, når du fremstiller, importerer eller distribuerer legetøj i Danmark.