Sikkerhedsstyrelsen

Love og regler om autorisation


Autorisationsloven

Lov nr. 401 om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet

Bekendtgørelse nr. 628 om godkendelse af kontrolinstanser

Bekendtgørelse om godkendelse af kontrolinstanser til godkendelse og efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede og godkendte virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet.

Bekendtgørelse nr. 627 om autorisation og drift

Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet.

Bekendtgørelse nr. 548 om bygningsdele og mobile enheder

Bekendtgørelse om el-, gas- og vandinstallationer m.v. i fabriksmæssigt fremstillede mobile enheder og bygningsdele

Bekendtgørelse nr. 542 om delautorisation

Bekendtgørelse om delautorisation på el- og vvs-installationsområdet.

Bekendtgørelse nr. 561 om godkendelse af fagligt ansvarlige

Bekendtgørelse nr. 561 om godkendelse af fagligt ansvarlige på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og på gasområdet m.v.

Bekendtgørelse nr. 625 om føring af elkabler og vandrør

Bekendtgørelse om føring af elkabler og vandrør

Bekendtgørelse nr. 629 om kvalitetsledelsessystemer

Bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet.

Bekendtgørelse nr. 560 om simple arbejder som enhver må udføre

Bekendtgørelse om simple arbejder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet, som enhver må udføre.

Bekendtgørelse nr. 858 om den kompetencegivende kloakmestereksamen

Bekendtgørelse om den kompetencegivende kloakmestereksamen

Bekendtgørelse nr. 859 om undtagelser af krav

Bekendtgørelse om undtagelser fra krav om autorisation for arbejder udført af forsyningsvirksomheder m.v.