Sikkerhedsstyrelsen

Love og regler om el

Vi har samlet alle love og regler inden for elbranchen. Du kan bl.a. finde vejledninger, fortolkninger og henvisninger til love og regler. Se også meddelelser om installationer og elmateriel.


Nye regler om el er trådt i kraft den 1. juli 2017.

Læs mere om de nye regler på  www.elsikkerhedsregler.dk  

Stærkstrømsbekendtgørelsen

De nye bekendtgørelser om elsikkerhed er afløserne til stærkstrømsbekendtgørelsen. De nye bekendtgørelser er trådt i kraft 1. juli 2017.

Elsikkerhedsloven

Elsikkerhedsloven er trådt i kraft 1. januar 2016. Den erstatter stærkstrømsloven.

Lavspændingsdirektivet 2006

Et nyt lavspændingsdirektiv er trådt i kraft den 20. april 2016. Har du bragt elektriske produkter i handel efter den dato, skal du bruge nye direktiv. Her kan du læse mere om det tidligere lavspændingsdirektiv ( 2006/95/EF).

Lavspændingsdirektivet 2016

Det nye lavspændingsdirektiv er trådt i kraft 20. april 2016. Det implementeres i Danmark ved bekendtgørelse nr. 311 af 30. marts 2016.

Autorisationsloven

Lov nr. 401 om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet

ATEX-direktivet

ATEX er en forkortelse af 'Atmosphere explosible'. Det er fransk og betyder eksplosiv 'atmosfære'.

Eleftersyn

Eleftersyn er en del af huseftersynsordningen. Hent links til relevant lovstof vedrørende ordningen om eleftersyn.

Historiske links

Vi har her samlet en række historiske links til tidligere bestemmelser.