Mål og resultater

Årsberetning 2020 - Sikkerhedsstyrelsens indsats for et mere sikkert samfund

Mens corona-smitten i 2020 lukkede store dele af det danske samfund, øgede Sikkerhedsstyrelsen sine aktiviteter og udviklede nye forretningsområder med henblik på at skabe et mere sikkert samfund, hvor danske borgerne kan have en tryg hverdag.

Læs mere om et travlt 2020 i denne interaktive pdf!

​​​​​​​Vores mål og resultater

Hvert år indgår vi en aftale med vores departement, en såkaldt mål- og resultatplan. Det sker for at fastsætte mål, som vores indsats kan måles på. Nedenfor finder du mål- og resultatplanerne for perioden fra og med 2016.
Indtil 2015 var aftalerne udformet som resultatkontrakter. Dem kan du også finde herunder.

Styrelsesdirektørens resultatløn for 2019

Resultatlønnen gives for en ekstraordinær indsats – og fastsættes på baggrund af direktørens samlede performance over året, herunder opfyldelse af de opstillede mål i styrelsens mål- og resultatplan samt ministeriets strategiske arbejdsprogram. Udmøntning for 2019 udgør 85.000 kr.

Årsrapporter

Sikkerhedsstyrelsens årsrapporter indeholder beretning, målrapportering, regnskab og påtegning af det samlede regnskab i perioden fra styrelsens dannelse i 2004 og til nu.

Årsrapport 2019 - indsatser og resultater

I Årsrapporten 2019 - indsatser og resultater kan du læse om den måde, vi løser vores kerneopgaver på inden for markedsovervågning, tilsyn og godkendelser.

Du kan også danne dig et overblik over resultaterne af vores indsatser.

Årsrapport 2019 - indsatser og resultater

Markedsovervågningsrapport

I Sikkerhedsstyrelsens markedsovervågningsrapport kan du læse om vores indsatser og resultater på tilsyns- og markedsovervågningsområdet.

Du kan både få et overblik over vores forskellige indsatser og viden om konkrete tilsyn og kontroller med installationer og produkter.

Markedsovervågningsrapport

5 skridt til at komme foran

Indblik i Sikkerhedsstyrelsens kundevendte og digitale transformation med udgangspunkt i styrelsens strategi 2016-2020.

5 skridt til at komme foran