Sikkerhedsstyrelsen
  1. Print
  2. Zoom ind
  3. Zoom ud

Brug fyrværkeri sikkert

Fyrværkeri er flot, men det kan være farligt, hvis det ikke håndteres rigtigt. Sæt dig ind i, hvordan du bruger fyrværkeriet sikkert, før du starter din fyrværkerisæson.Køb og brug af fyrværkeri
Det er tilladt at købe fyrværkeri fra 15. december til og med 31. december. Du må anvende fyrværkeriet fra 27. december til og med 1. januar.

Sikkerhedsafstande
Overhold den sikkerhedsafstand, der står på fyrværkeriet. Den gælder både for dig og tilskuerne.

Pas også på omgivelserne. Fyrværkeri må ikke anvendes nærmere end 100 meter fra en bygning med let antændeligt tag, for eksempel stråtag. Samme afstandskrav gælder i forhold til halmstakke, brændebunker og anden opbevaring af let antændeligt materiale. 100 meter-grænsen gælder også ved nåletræsbevoksninger, lyngheder og andre typer af brændbar bevoksning.

Ved affyring af raketter er afstandskravet 200 meter til bygninger med let antændeligt tag, brændbare oplag og brændbar vegetation. Desuden må raketter ikke anvendes nærmere end 10 meter fra en bygningsåbning, for eksempel vinduer eller døre.

I blæsevejr fordobles afstandene i vindretningen, både for fyrværkeri generelt og for raketter.

Fyrværkeri må ikke bruges nærmere end 100 meter fra en landbrugsejendom med dyrehold, en hundekennel eller et område med udegående dyr.

Lokalt kan kommunen helt forbyde brug af fyrværkeri i et område eller fastsætte særlige afstandskrav, for eksempel på grund af tørke eller i nærheden af virksomheder med en særlig risiko.

Transport af fyrværkeri
Du må transportere fyrværkeri til eget brug. 

Opbevaring af fyrværkeri
Du må opbevare fyrværkeri med max. 5 kg NEM.

NEM står for Netto Ekslosivstof Mængde og angiver, hvor meget krudt der er i fyrværkeriet. NEM-vægten skal stå på fyrværkeriet.
Det er tilladt at gemme fyrværkeriet fra slutningen af fyrværkerisæsonen, så du kan anvende det i næste fyrværkerisæson, men du må maks. opbevare 5 kg NEM.

Opbevar fyrværkeriet tørt, væk fra elektriske apparater og varmekilder. Det skal opbevares utilgængeligt for børn, og du må ikke pakke fyrværkeriet ud eller fjerne beskyttelseshætten fra lunter.

Aflever overskydende fyrværkeri
Fik du ikke fyret alt dit fyrværkeri af ved nytåret, kan du kontakte din kommune for at få oplyst, hvor du kan aflevere dit fyrværkeri. Det er nemlig ikke alle genbrugspladser, der kan modtage fyrværkeri.

Link til De 5 fyrværkeriråd


Sidst opdateret: 02-jan-2018
Kontaktperson: webmaster