Køb og brug af fyrværkeri

Her kan du læse om, hvornår du må købe og bruge fyrværkeri.

Hvornår må du købe og bruge fyrværkeri?

I Danmark er det lovligt at afskyde konsumfyrværkeri i forbindelse med nytårsaften. Konsumfyrværkeri er fyrværkeri, der må anvendes af almindelige forbrugere, men kun i en begrænset periode.

Du kan se herunder, hvornår du lovligt kan købe og anvende fyrværkeri.

Køb og brug af fyrværkeri

Du må købe fyrværkeri i perioden fra 15. december til og med 31. december.

Du må bruge fyrværkeri i perioden fra 27. december til og med 1. januar.

I Danmark skal alt fyrværkeri, som bliver solgt til almindelige forbrugere, være CE-mærket. Fyrværkeri til salg i Danmark skal desuden have en dansk brugsvejledning, som er nem at læse og forstå. 

Brug af fyrværkeri uden for sæsonen

Ønsker du at anvende fyrværkeri til et privat arrangement uden for anvendelsesperioden, skal du kontakte en festfyrværker.

Fyrværkeri der må anvendes hele året

Der findes nogle typer af fyrværkeri, der må anvendes hele året. Følgende typer er eksempler på fyrværkeri der hører under kategorien F1, der må sælges og anvendes året igennem:
Bengalske fakler, knallerter, isfontæner, håndholdte stjernekastere, trækbordbomber, bordbomber, knaldperler, knaldbånd og knaldhætter, mindre fontæner, jordsole og knitrende granulat.