Sådan håndterer, transporterer og opbevarer du fyrværkeri sikkert

Her kan du læse om, hvordan du sikkert og lovligt håndterer fyrværkeri før og efter anvendelse.

Transport af fyrværkeri

Du må højst transportere fyrværkeri med 5 kg NEM (nettoeksplosivmængde).

Opbevaring af fyrværkeri

Det er tilladt at gemme fyrværkeri fra slutningen af fyrværkerisæsonen, så du kan anvende det i næste fyrværkerisæson, men du må højst opbevare 5 kg NEM. NEM står for Netto Eksplosivstof Mængde og angiver, hvor meget krudt der er i fyrværkeriet. NEM-vægten skal stå på fyrværkeriet.

De 5 fyrværkeriråd

  • Brug altid beskyttelsesbriller
  • Brug kun godkendt og aldrig hjemmelavet eller ulovligt fyrværkeri
  • Hold aldrig tændt fyrværkeri i hånden
  • Hold sikkerhedsafstanden og læn dig ikke ind over fyrværkeriet
  • Gå aldrig tilbage til en fuser

Opbevar fyrværkeriet tørt og hold det væk fra elektriske apparater og varmekilder. Fyrværkeriet skal opbevares utilgængeligt for børn, og du må ikke pakke fyrværkeriet ud eller fjerne beskyttelseshætten fra lunter.

Hvad gør jeg med fyrværkeri, der skal kasseres?

Der er forskel på, hvad du skal gøre for at kassere fyrværkeri, afhængig af, om det er brugt eller ubrugt fyrværkeri.

Hvad gør jeg med brugt fyrværkeri?

Når fyrværkeri lander på jorden efter affyring, karakteriseres det som affald. Brugt fyrværkeri må gerne komme i skraldespanden til dagrenovation.

Det er de voksnes opgave at rydde op efter nytåret. Hvis man finder ting, man er utryg ved, må man kontakte politiet. Fyrværkeriaffald fjernes med en skovl og puttes i en spand, så det kan smides ud med dagrenovationen.

Hvad gør jeg med ubrugt fyrværkeri?

Lovligt ubrugt fyrværkeri skal afleveres på genbrugsstationen som 'farligt affald'.

Kontakt din kommune for at få oplyst, hvor du kan aflevere dit fyrværkeri. Det er nemlig ikke alle genbrugspladser, der modtager fyrværkeri.

Fusere, det vil sige fyrværkeri, der har fejlet, da det skulle tændes, skal afleveres som farligt affald.