Du har et ansvar

Når du arbejder med produkter, har du et ansvar for produktsikkerheden.

 

Du kan finde infomation om dit ansvar hos Sikkerhedsstyrelsen. 

 

Hvis du er ny i arbejdet med produktsikkerhed, kan du starte på denne side.

 

Derefter kan du læse mere om produktsikkerhed her.

Produktsikkerhed i Danmark

Se videoen og forstå, hvordan produktsikkerhed hænger sammen i Danmark

Virksomhederne har ansvaret for sikre produkter, når de sælger, importerer eller producerer varer til danske forbrugere. De skal følge de love, regler og standarder, der er for deres produkter.

 

Myndighederne kontrollerer og vejleder virksomhederne. Forbrugerne kan anmelde, hvis de støder på farlige produkter i deres dagligdag.

 

Se videoen og forstå, hvordan det hænger sammen.

Sikkerhedsstyrelsen kontrollerer og vejleder

Spørgsmål og svar om Sikkerhedsstyrelsen rolle som kontrolmyndinghed

Hvordan kontrollerer Sikkerhedsstyrelsen produkter?

Sikkerhedsstyrelsen kontrollerer produkter på forskellige måder. 

Produkter udtaget i butikkerne

Mærkningskontrol

Vi kontrollerer, at produktet er mærket efter reglerne for det konkrete produkt. Der kan for eksempel være krav om CE-mærkning, advarselsmærkning, aldersmærkning, energimærkning, datomærkning, sporbarhedsmærkning eller mærkning med indholdsstoffer.

Dokumentkontrol

Vi kontrollerer, at der findes den krævede dokumentation for det konkrete produkt. Det kan eksempelvis være en EU-overensstemmelseserklæring for et CE-mærket produkt, et obligatorisk certifikat, typegodkendelse, transportklassifikation eller dansk installations- eller brugsvejledning.

Test

Vi får produkter testet på akkrediterede laboratorier i Danmark eller et andet EUland. Udgangspunktet for testen er de regler og standarder, der gælder for det konkrete produkt

Virksomhedsbaseret kontrol

Markedsovervågningen foregår som et tilsynsbesøg i en virksomhed med udgangspunkt i et eller flere konkrete produkter. Virksomhederne bliver vejledt i, hvordan de efterlever lovgivningen i forhold til produkterne. Derudover er der en generel dialog om produktsikkerhed og virksomhedens indsats for at leve op til forpligtelserne.

Temaerne kan være egenkontrolindsatser, registrering og håndtering af klager omkring produktsikkerhed samt processer, når de skal kalde usikre produkter tilbage, og myndigheder og forbrugere skal informeres. Ligeledes kan Sikkerhedsstyrelsen vejlede om lovgivning og konkret om for eksempel mærkning, overensstemmelseserklæring eller aldersbestemmelse på legetøj.

 

Reaktive kontroller

Sikkerhedsstyrelsen får anmeldelser fra forbrugere og virksomheder om farlige produkter. Vi udtager produkterne ud fra anmeldelser og undersøger produktet som en almindelig kontrol. 

Reaktive kontroller indeholder også henvendelser via RAPEX systemet. RAPEX er et samarbejde, hvor 27 EU-lande, Norge, Island og Liechtenstein udveksler oplysninger om farlige produkter.

 

Hvorfor vil Sikkerhedsstyrelsen ikke godkende mine produkter?

Når du arbejder med produkter, har du ansvar for produkterne. Derfor er der mange, der gerne vil have, at Sikkerhedsstyrelsen godkender de produkter, som de fabrikerer, importerer eller distribuerer (sælger).

Men som kontrolmyndighed er det ikke Sikkerhedsstyrelsens rolle at godkende produkter.  

Du kan derimod få vejledning i love og regler omkring dine produkter. 

Kan Sikkerhedsstyrelsen hjælpe med reglerne for mit produkt?

Både ja og nej.

Vi vejleder i love og regler 

Hos Sikkerhedsstyrelsen kan du få vejledning i love og regler. Det vil sige, at vi kan hjælpe med at forstå forordninger, love og bekendtgørelser. 

Du kan få vejledning her på hjemmesiden, eller hvis du ringer til os. 

Standarder og rådgivning om konkrete produkter

Mange vil også gerne høre, om lige præcis deres produkt følger alle regler. 

Som myndighed kan vi ikke rådgive dig om dine produkter eller godkende dine produkter. Det skyldes at det kan opfattes som en afgørelse. Vi skal følge almindelig forvaltning og derfor skal give afgørelser via vores normale sagsbehandling via vores kontroller. 

Læs mere om vejledning hos ombudsmanden.

Detaljerede standarder for dine produkter kan du købe hos Dansk Standard

Har du brug for rådgivning, kan du kontakte en privat rådgiver, der har kendskab til dine produkter.