Produktloven giver flere muligheder for kontrol og hårdere sanktioner

Med Produktloven får Sikkerhedsstyrelsen langt bedre kontrol med, at produkter er sikre og lever op til reglerne. Samtidig bliver straffen for overtrædelse af reglerne skærpet markant.

En ensartet markedsovervågning er vigtig for både forbrugernes sikkerhed og virksomhedernes retssikkerhed. Med Produktloven kan der gribes ind på samme måde over for farlige produkter - uanset om det er legetøj eller en ukrudtsbrænder.

Samtidig bliver fysiske butikker og onlinebutikker sidestillet, når salget af et farligt produkt skal stoppes. I den fysiske butik kan produktet blive fjernet fra hylderne, og i onlinebutikken kan et produkt blive krævet fjernet, eller, når det drejer sig om platforme uden for EU, kan danske forbrugeres adgang til hjemmesiden blive blokeret.

Nye muligheder for kontrol

Ved kontrol i en fysisk butik har Sikkerhedsstyrelsen hele tiden kunnet udtage et produkt til kontrol. Samme mulighed får myndigheden nu ved onlinekontrol, når det bliver muligt at kontrollere med skjult identitet. Når forhandleren ikke på forhånd ved, at et bestilt produkt er tiltænkt kontrol, kan forhandleren ikke undgå at deltage i kontrollen, ved for eksempel at undlade at sende produktet eller ved at sende et særligt udvalgt produkt.

Ved kontrol i fysiske butikker foregår kontrol med skjult identitet ved, at en tilsynsførende ankommer i neutral påklædning. Den tilsynsførende giver sig til kende over for butikkens personale, når den del af opgaven, der kræver anonymitet, er gennemført.

Sanktioner

Hvis der i butikken – fysisk eller online - bliver solgt produkter, der ikke lever op til reglerne, er sanktionerne med den nye produktlov blevet skærpet. Bødestørrelserne bliver øget, og på langt de fleste områder bliver der ved særligt grove overtrædelser af reglerne mulighed for fængselsstraf.

Tidligere har bødeniveauet været forskelligt fra produkt til produkt – og har på de fleste områder ligget på omkring 10.000 kr.

Produktloven fastsætter vejledende bødestørrelser fra ca. 50.000 kroner. Bødeniveauet vil kunne stige under hensyntagen til virksomhedens omsætning, om der er tale om gentagelsestilfælde, eller om overtrædelsen er begået under skærpende omstændigheder.

Ved særligt grove overtrædelser er der mulighed for op til 2 års fængsel på alle produktområder.

Platforme uden for EU

Loven dækker onlinebutikker, der markedsfører produkter til danskere, og platforme uden for EU må ikke have konkurrencemæssige fordele på bekostning af danskernes sundhed og sikkerhed.

Det kan være svært for en dansk myndighed at få en virksomhed uden for EU til at betale en bøde. Derfor suppleres sanktionerne med effektive kontrolbeføjelser, herunder ikke mindst muligheden for at blokere for danske forbrugeres adgang til eksempelvis platforme, der gentagne gange sælger farlige produkter. I de fleste tilfælde vil de økonomiske konsekvenser af sådan et tiltag være markant værre for den pågældende virksomhed end en bøde.