Rådet for El- og Gasteknisk Sikkerhed

Rådet er nedsat med hjemmel i Elsikkerhedsloven og har sekretariat hos Sikkerhedsstyrelsen.

Rådet har til opgave at holde sig informeret om den el- og gastekniske udvikling, så de på baggrund af udviklingen kan rådgive ministeren. Det fungerer som et uafhængigt og sagkyndigt råd.