Tilgængelighed for produkter og tjenester

Fra 28. juni 2025 skal danske virksomheder opfylde en række krav til tilgængelighed for produkter og tjenester. Det er krav, der er fastsat for at sikre, at mobiltelefoner, smart-tv, e-bøger og mange andre produkter og tjenester, man køber i EU, kan bruges, selv om man har et handicap.

Tilgængelighedsloven

Tilgængelighedsloven er vedtaget i Folketinget 17. maj 2022. Det er en dansk implementering af EU's tilgængelighedsdirektiv.

Det er et EU-krav, at loven skal være vedtaget senest 28. juni 2022, så virksomheder har tid til at bringe deres produkter og tjenester i overensstemmelse med kravene, før de skal være efterlevet senest 28. juni 2025.

Dialogmøder

I løbet af 2022 vil Sikkerhedsstyrelsen invitere en række brancher til dialogmøder om tilgængelighedsloven. På møderne skal det blandt andet drøftes, hvilke vejledninger der er behov for, for at virksomhederne bedst muligt kan opfylde kravene i tilgængelighedsloven. 

Handicaporganisationer bliver ligeledes inviteret til at bidrage med ideer og erfaringer.


9. maj 2022
Opdateret 10. juni 2022