Krav til detailforhandlere af e-cigaretter og e-væsker

Som forhandler af e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere med og uden nikotin bør du sikre, at alle dine produkter følger de gældende regler.

Registrering af virksomhed

Alle, der fremstiller, oplagrer eller sælger e-cigaretter eller genopfyldningsbeholdere med eller uden nikotin, skal fra 1. april 2021 registrere sig selv og virksomheden hos Sikkerhedsstyrelsen forud for markedsføring. 

Sælg kun lovlige produkter

Et produkt er lovligt, når det er anmeldt til Sikkerhedsstyrelsen via EU-systemet EU-CEG. Samtidig skal produkterne leve op til krav om mærkning, sikkerhed og indholdsstoffer. Hvis produkterne ikke er anmeldt til Sikkerhedsstyrelsen, er de ikke lovlige at sælge.

Du kan se listen over anmeldte e-cigaretter og –væsker her.

Registrér fjernsalg på tværs af grænser

Hvis du vil sælge e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere med nikotin på tværs af grænser, for eksempel over nettet, skal du først registreres hos Sikkerhedsstyrelsen.

Du må først begynde salget, når Sikkerhedsstyrelsen har bekræftet, at registreringen har fundet sted. Læs mere på siden om fjernsalg.

Du må ikke sælge til personer under 18 år

Du må ikke sælge e-cigaretter eller genopfyldningsbeholdere med eller uden nikotin til personer under 18 år. Det gælder både ved salg i Danmark og fjernsalg på tværs af grænser.

Er du i tvivl om kundens alder, skal du tjekke billed-ID (fx pas eller kørekort). Ved fjernsalg har du pligt til at udarbejde et alderskontrolsystem.

Har du spørgsmål om aldersgrænse og alderskontrolsystem, skal du kontakte Sundheds- og Ældreministeriet.

Forbud mod reklame for e-cigaretter eller genopfyldningsbeholdere

Regler om reklame mv. er fastsat i bekendtgørelse om forbud mod reklame, synlig anbringelse og fremvisning m.v. af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere med og uden nikotin

Læs mere i bekendtgørelsen eller kontakt Forbrugerombudsmanden, hvis du har spørgsmål.

Krav til nikotinholdig væske

Du må kun markedsføre nikotinholdig væske i særlige genopfyldningsbeholdere, i elektroniske engangscigaretter eller i patroner til engangsbrug. Genopfyldningsbeholdere må højest have et volumen på 10 ml, mens patroner og tanke højest må have et volumen på 2 ml. Nikotinindholdet i væsken må maksimalt være på 20 mg/ml.

Krav til genopfyldningsbeholdere uden nikotin

Genopfyldningsbeholdere uden nikotin skal være anmeldt til Sikkerhedsstyrelsen. Markedsføring af enhver genopfyldningsbeholder uden nikotin må først påbegyndes, når Sikkerhedsstyrelsen har bekræftet, at der er foretaget korrekt anmeldelse.