Du skal registrere fjernsalg af e-cigaretter over grænser

Alle detailforhandlere, der vil sælge e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere med nikotin på tværs af landegrænser (for eksempel ved handel på nettet), skal registrere sig hos Sikkerhedsstyrelsen.

Registrering

Kravet om registrering gælder både, hvis du er detailforhandler i Danmark og vil sælge til et andet EU/EØS-land, og hvis du er detailforhandler i et andet EU/EØS- land og vil sælge til Danmark. Du skal registrere dig i det EU/EØS-land, som forbrugeren befinder sig i.

Hvis du kun ønsker at sælge produktet inden for Danmarks grænser, er der ikke tale om et fjernsalg. Her skal produktet være anmeldt til Sikkerhedsstyrelsen, men du skal ikke registreres som detailforhandler.

Sådan gør du

Registreringen til Sikkerhedsstyrelsen skal ske via en officiel blanket. Du finder blanketten på Virk.dk eller Business in Denmark / ”Kvikskranken”.

Du skal udfylde oplysninger om:

  • Navn, adresse m.v. på virksomheden
  • Dato for, hvornår detailsalgsstedet begynder at drive fjernsalg på tværs af grænser
  • Adressen på webstedet eller webstederne
  • Evt. øvrige relevante oplysninger omkring webstedet

Hvis der kommer ændringer i oplysningerne, skal du straks give Sikkerhedsstyrelsen besked.

Markedsføringen må først påbegyndes, når Sikkerhedsstyrelsen har bekræftet, at registreringen har fundet sted.

Se opdaterede lister her:

Detailsalgssted uden for EU

Hvis detailsalgsstedet er etableret uden for EU, skal du registrere dig hos de kompetente myndigheder i det EU-land, hvor forbrugerne befinder sig. De kompetente myndigheder er oftest et sundhedsministerium eller lignende. Sikkerhedsstyrelsen kan ikke hjælpe med udpegning af registreringssider fra udenlandske kompetente myndigheder.

Årsagen til registreringen er, at visse EU-lande forbyder fjernsalg på tværs af grænser af tobaksvarer, elektroniske cigaretter med videre. Detailsalgssteder, der driver fjernsalg på tværs af grænser, må ikke levere varer til forbrugere i de medlemsstater, hvor et sådant salg er forbudt.

Anmeldelse af produkter til Sikkerhedsstyrelsen

E-cigaretter og genopfyldningsbeholdere med nikotin må kun markedsføres i Danmark, hvis de er anmeldt til Sikkerhedsstyrelsen. Kravet om anmeldelse gælder også for produkter, der markedsføres i Danmark via fjernsalg.