Anmeld genopfyldningsbeholdere til e-cigaretter uden nikotin

Genopfyldningsbeholdere uden nikotin skal fra 1. april 2021 anmeldes til Sikkerhedsstyrelsen forud for markedsføring. Dog gælder kravet først fra 1. oktober 2021 for beholdere, der er markedsført før 1. april 2021.

Anmeld genopfyldningsbeholdere uden nikotin i EU-CEG

Som fabrikant eller importør skal du indgive anmeldelsen af genopfyldningsbeholdere uden nikotin digitalt via det fælles EU-system, Central Entry Gate (EU-CEG), senest seks måneder før markedsføring.

Du må først markedsføre e-cigaretprodukterne fra det tidspunkt, hvor du har fået en bekræftelse for korrekt anmeldelse. Sikkerhedsstyrelsen sender en kvittering, når produktet er korrekt anmeldt.

Hjælp til at anmelde et e-cigaretprodukt i EU-CEG

I vejledning til registrering af genopfyldningsbeholdere uden nikotin i EU-CEG til markedsføring i Danmark finder du oplysninger til hjælp ved anmeldelsen.

Link til vejledning