200 virksomheder får besøg af Sikkerhedsstyrelsen

Publiceret d. 8. april 2019
Fra april og frem til årsskiftet får 200 virksomheder, som er tilsluttet højspændingsnettet og har egen transformerstation, besøg af Sikkerhedsstyrelsen. Her vil styrelsen kigge på, om der er styr på sikkerheden med anlæggene.

Gartnerier, hospitaler og større industrivirksomheder er blandt nogle af de virksomheder i Danmark, som er tilsluttet højspændingsnettet og har egen transformerstation.

Højspænding er ikke en ufarlig størrelse. Derfor er det vigtigt, at der er styr på sikkerheden på anlæggene.

Sikkerhedsstyrelsen fører fra april og frem til årsskiftet tilsyn hos 200 virksomheder, der er tilsluttet højspændingsnettet.

Styrelsen vil blandt andet kigge på, om virksomhederne lever op til formelle krav og vedligeholder anlæggene, som loven kræver.

- Virksomhederne skal opfylde de krav, der er, fordi der altid er en risiko forbundet med højspænding. Der skal være tilknyttet en driftsansvarlig virksomhed, og der skal være styr på sammenkoblingsaftaler og kvalitetsledelsessystemet, siger kontorchef i Sikkerhedsstyrelsen Søren Assenholt Muff.

Når man ejer et anlæg, er man forpligtet til at opfylde kravene til et kvalitetsledelsessystem (KLS), og at virksomheden ved, hvad der skal gøres i tilfælde af fejl og ulykker. Der er også krav om, at der skal være en driftsansvarlig virksomhed tilknyttet.

Kontrollen vil dels være visuel i det omfang, det er muligt. Tilsyn med højspændingsanlæg er noget anderledes end ved eksempelvis tilsyn med installationerne i almindelige boliger. Der er ikke den samme mulighed for at skille ting ad og kigge på dem.

- Vi kigger for eksempel på adgangsforhold, når man kommer ind i stationsrummet. Derudover tager vi en dialog med ejeren og den driftsansvarlige, så vi kan se, om de kan dokumentere, at de reelt gør det, de skal ifølge deres KLS, uddyber kontorchefen.

Der vil også blive kigget på, hvordan anlægget bliver vedligeholdt af.

- Én ting er at have et anlæg stående, som kører hver dag, men det skal også vedligeholdes, så det bliver ved med at være sikkert. Det vil vi også spørge ind til.

Sådan foregår tilsynet

Minimum 14 dage før, tilsynet skal finde sted, bliver ejeren varslet af Sikkerhedsstyrelsen.

Styrelsens tilsynsførende taler med anlægsejeren og den driftsansvarlige om KLS, standarder og vedligehold af anlægget.

Derefter foretager styrelsen visuel kontrol af anlægget i det omfang, det er muligt.

Tilsynet varer cirka to timer.