Elsikkerheden skal være i orden for lystsejlerne

Publiceret d. 9. marts 2023
Sikkerhedsstyrelsens tilsyn har vist fejl ved elinstallationerne i langt de fleste danske lystbådehavne.
Lystbådehavn
Lystbådehavn

I løbet af 2022 har Sikkerhedsstyrelsen kontrolleret elinstallationerne i 106 danske lystbådehavne. Og der har været god grund til tilsynene. Kun 14 steder har det vist sig, at alt var i orden ved installationerne, mens der 43 steder blev givet påbud om at få udbedret fejl. 53 steder slap de ansvarlige for elinstallationerne med vejledning.

Et generelt problem var eltavler, der ikke levede op til kravet om, at tavlerne skal være tætte og lukkede, så der ikke kan trænge fugt eller snavs ind og så børn og voksne ikke risikerer at få fingrene for tæt på strømførende dele. På næsten hver anden marina var der problemer med eltavlerne.

- Sikkerheden skal være på plads, når det drejer sig om el. I en lystbådehavn er der faste brugere, men også rigtigt mange gæster, som ikke er vant til at håndtere elinstallationerne. Derfor er det afgørende, at der ikke er fejl på installationerne, siger vicekontorchef Evy Boe Madsen fra Sikkerhedsstyrelsen.

På 30 procent af lystbådehavnene kneb det generelt med vedligeholdelsen af elinstallationerne, så de ikke var tilstrækkeligt beskyttet mod påvirkninger udefra.

- Det er særligt vigtigt ved udendørs elinstallationer, at de hyppigt bliver efterset og vedligeholdt, fordi de udsættes for påvirkninger fra vand, sollys og ofte hårdhændet behandling, siger Evy Boe Madsen.

På hvert andet af de 66 steder, hvor fejlstrømsafbrydere i eltavlerne (RCD’er) blev kontrolleret, fungerede RCD’erne ikke. Dermed var mennesker og dyr heller ikke beskyttet mod elektrisk stød ved fejl på elektrisk materiel på marinaen.

- Det er ikke tilstrækkeligt, at selve installationerne er i orden. Der skal også være beskyttelse, hvis der sker fejl på et elapparat, der sluttes til installationen. Så skal en RCD kunne afbryde strømmen, og derfor er det vigtigt, at den er i orden. Det kan man i øvrigt selv holde øje med ved at trykke på testknappen på RCD’en, siger Evy Boe Madsen.

I samarbejde med FLID (Foreningen af Lystbådehavne I Danmark) vil Sikkerhedsstyrelsen i løbet af foråret tilbyde et webinar om elinstallationer i lystbådehavne.