Samarbejde skal forbedre sikkerheden i solcentre

Publiceret d. 9. december 1999
Fejringen af årtusindskiftet venter rundt om hjørnet og i disse dage er der derfor ekstra travlt i landets solcentre. Elektricitetsrådet har netop indgået et samarbejde med leverandører til solariebranchen for at forbedre sikkerheden i solcentrene.

NYHED: Siden verdens første egentlige solcenter åbnede i Smallegade i København i 1978, steg interessen for at være solbrun hele året, for at kulminere i 80'erne, hvor ingen kunne blive brune nok. Her sidst i 90'erne skal en sund livsførelse afspejles i et sundt og naturligt ydre, og det er individuelt om det medfører, at man tager solarie eller ej. Men uanset, om man tager meget eller lidt solarie, opfordrer Elektricitetsrådet til omtanke, før solariet tændes.

Før du tager solarie, så tjek:

 • At der er en brugsanvisning.
 • At der ikke er revner i den plade, du skal ligge på.
 • At de farvede filtre i ansigtsbruneren ikke har revner.
 • At der er en advarselstekst om, at den ultraviolette stråling kan være skadelig for øjne og hud, at der skal anvendes beskyttelsesbriller, og at visse typer medicin og kosmetik kan øge følsomheden overfor strålingen.

Elektricitetsrådet, der har det overordnede ansvar for elsikkerheden i Danmark, har de sidste to år kørt kontrolkampagner på udvalgte solarier rundt om i landet. Det er hovedsageligt den elektriske sikkerhed, som Elektricitetsrådet kontrollerer, og det sker efter gældende internationale standarder. I 1998 måtte Elektricitetsrådet udstede påbud til ejerne af 80% af de kontrollerede solarier, om at de skulle udbedre fejl ved solarierne. I 1999 viste kontrollen, at standarden i branchen var blevet en del bedre. Men, at der stadig var mange mindre fejl, som let kunne have været undgået.

Som udløber af kontrolkampagnerne har Elektricitetsrådet indgået et samarbejde med de største leverandører til solariebranchen, der tilsammen dækker ca. 85% af de solarier, der anvendes i kommerciel sammenhæng.

Formålet med samarbejdet er at forebygge lignende fejl ved solarier fremover og at forbedre information som brugsanvisning og advarselsmærkning til brugerne i solcentrene. Leverandørerne er positivt indstillet, og vil bl.a. indarbejde advarselsmærkning i de informationsmaterialer, de hænger op i solcentrene, når de løbende udfører service på solarierne.

Yderligere oplysninger: Inspektør Lars Berg Andersen eller informationsmedarbejder Rikke Ploug, Elektricitetsrådet, 33 73 20 00.

Læs mere om Elektricitetsrådet på www.elraadet.dk.

Facts om Elektricitetsrådets indsats over for solariebranchen

Elektricitetsrådet

Elektricitetsrådet er en styrelse under By- og Boligministeriet og har det overordnede ansvar for elsikkerheden i Danmark. Elektricitetsrådet fører stikprøvekontrol med elinstallationer og elektriske produkter og gennemfører kampagner på de områder, hvor Elektricitetsrådet har erfaring for, at der kan være problemer med elsikkerheden. Formålet med kontrollen er at sikre et højt elsikkerhedsniveau, så man undgår elbrande og ulykker, samt at vejlede og informere om elsikkerhed.

Kontrolkampagner i 1998 og 1999

I 1998 kontrollerede Elektricitetsrådet 252 solarier og i 1999 blev 192 solarier kontrolleret. Solarierne var tilfældigt udvalgt og dækkede solarier i solcentre over hele landet.

Fejl ved solarier fundet ved kontrolkampagnen i 1999

 • Eksempler på fejltyper som Elektricitetsrådet fandt ved kontrolkampagne på udvalgte solarier i 1999:
 • Mærkningsfejl fx manglende mærkning af lysrørstyper, samt af knapper der markerer op og ned, samt tænd og slukfunktioner.
 • Revner i beskyttelsesglas, så brugeren kan komme til at ramme rørene.
 • Foldede eller let slidte seler af den slags som ældre solarier er hængt op i.
 • Defekte ventilatorer der enten ikke virkede eller havde defekte gitre.
 • Manglende aflastning af de ledninger der tilslutter solariet.
 • Manglende aflastning af interne ledninger fx ledning mellem solariet og ventilatorer.

Leverandørerne er blevet opfordret til at være særlig opmærksomme på disse fejltyper ved fremtidig service på solarierne og evt. indarbejde ovenstående tjekpunkter i de lister, som deres teknikere tjekker solarier ud fra.

Manglende advarselsmærkning

Kontrollen i 1999 viste bl.a., at der manglede advarselsmærkning og brugsanvisning i mange solarier. Advarselsmærkningen skal enten sidde synligt på solariet eller i umiddelbar nærhed. Det vil sige i samme rum som solariet.

Teksten fra standarden skal gengives ordret:

Ultraviolet stråling kan beskadige øjne og hud.

Læs brugsanvisningen omhyggeligt.

Brug beskyttelsesbriller.

Visse typer medicin og kosmetik kan øge følsomheden.

For at solariekunderne kan følge advarslen kræver det, at de har adgang til briller, hvad enten det sker via salg eller udlån i solcentret.