Registrering af solcentre

Publiceret d. 11. november 2014
Alle danske solcentre skal registreres hos Sikkerhedsstyrelsen.

NYHED: Det fremgår af solarieloven, lov nr. 718 af 25. juni 2014, at alle solcentre skal registreres. Eksisterende solcentre har haft frist til 31. oktober 2014 til registreringen. 

Listen opdateres løbende. Registreringerne fra virk.dk skal behandles i Sikkerhedsstyrelsen, før de forekommer på listen, og der må derfor påregnes ekspeditionstid. 

Sikkerhedsstyrelsen giver mulighed for digital registrering af solcentre. Registreringen skal ske digitalt via Virk.dk. Kravet fremgår af en bekendtgørelse om kontrolmåling og digital registrering.

Personer og virksomheder fra andre EU/EØS-lande vil  kunne finde oplysninger om registrering via

Der kræves disse oplysninger ved registrering:

  • Solcentrets navn:
  • Solcentrets adresse:
  • Postnummer og by:
  • Ejers/forpagters navn:
  • Ejers/forpagters adresse:
  • Ejers/forpagters postnummer og by:
  • Eventuelt CVR-nr.:

Derudover opfordrer Sikkerhedsstyrelsen ejere og forpagtere til at give enkelte supplerende oplysninger om solcentret. Det drejer sig om:

  • Antal solarier og UV-type (type 1, 2, 3, 4 eller ukendt)
  • Er solcentret ubemandet eller er der ansat uddannet eller ikke uddannet personale

Det er frivilligt at give disse supplerende oplysninger ved registreringen, men Sikkerhedsstyrelsen vil i forbindelse med kontrol af, om solcentret følger bestemmelserne i solarieloven, kunne kræve alle oplysninger, der er nødvendige for udførelsen af kontrollen.      

Informationsplakat fra Sundhedsstyrelsen

Fra 1. august 2014 er alle solcentre forpligtede til at ophænge en informationsplakat med vejledning til solariebrugere.