Ny solarielov

Publiceret d. 1. august 2014
Folketinget har vedtaget en ny solarielov. Loven træder i kraft 1. august 2014, og den fastsætter en række krav til solcentre af hensyn til brugernes sundhed.

NYHED: Loven sorterer overordnet under Sundhedsministeriet. Sikkerhedsstyrelsen får ansvar for et kommende register over solcentre, og Sikkerhedsstyrelsen skal ligeledes føre kontrol med, at bestemmelserne i solarieloven overholdes.

Registrering af solcentre

Hvert enkelt eksisterende solcenter skal inden 1. november 2014 registrere sig hos Sikkerhedsstyrelsen, og oversigten over registrerede solcentre skal offentliggøres på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside www.sik.dk.

Nyetablerede solcentre skal registreres, inden de må tages i brug. Der vil inden 1. august komme anvisninger på registreringen, som skal ske på en digital blanket på Virk.dk.

Sikkerhedsstyrelsen skal føre kontrol med, at bestemmelserne i solarieloven og de regler, som fastsættes med baggrund i loven, overholdes.  Det skal blandt andet ske gennem målinger af solariers udstråling. Sikkerhedsstyrelsen har i starten af juni sendt en bekendtgørelse om kontrolmåling i offentlig høring og til notificering i EU.