Kontrol med e-mærkning af færdigpakninger er overgået til Sikkerhedsstyrelsen

Publiceret d. 17. juli 2019
Den 1. juli overtog Sikkerhedsstyrelsen den fulde kontrol med e-mærkeordningen for færdigpakninger. Ordningen sikrer, at færdigpakninger – inden for en tilladt tolerance – indeholder den mængde, der står på pakken.

De fleste vil gerne have, hvad de har betalt for. Det er e-mærkeordningen af færdigpakninger med til at sikre.

En vare er færdigpakket, når den uden køberens tilstedeværelse er pakket i en emballage, som ikke kan ændres, uden at pakningen åbnes eller ændres synligt.

Med andre ord har virksomheden sikret sig, at færdigpakningen – inden for tilladte tolerancer – indeholder den mængde, der står på produktet.

Ordningen blev indført i EU i 1976 og har til formål at nedbryde handelsbarrierer mellem de europæiske lande.

Sikkerhedsstyrelsen er myndighed på området. Det meste af kontrollen er hidtil blevet varetaget af Force Technology, mens Sikkerhedsstyrelsen har lavet stikprøvekontroller. Den 1. juli overtog styrelsen hele kontrollen med e-mærket.

Virksomheder har naturligvis fortsat mulighed for at benytte sig af rådgivning fra private konsulenter, når de vil sikre sig, at procedurer lever op til kravene i lovgivningen.

Ordningen er frivillig og gratis

Det er op til den enkelte produktionsvirksomhed, om de vil tilmelde sig ordningen.

E-mærket angiver, at virksomheden har de fornødne procedurer og egenkontrol til at sikre, at indholdet af pakningerne ikke i væsentlig grad afviger fra de mængdebetegnelser, som står på produktet.

Derfor må virksomheder, der er tilmeldt ordningen, først anbringe mærket på produkterne, når de har styr på procedurerne og lever op til kravene i loven.

I 2018 blev lovgivningen ændret, så det ikke længere koster penge at tilmelde sig ordningen, men virksomheden har stadig samme forpligtelser til at sikre produktionen, hvis de sætter mærket på deres færdigpakninger.