Fabrikanter af LED-belysning skal stramme op på kontrol med komponenter

Publiceret d. 18. januar 2019
I en indsats har Sikkerhedsstyrelsen fundet fejl på 19 ud af 30 LED-belysningsprodukter. Derfor understreger styrelsen over for fabrikanter, at det er vigtigt at følge op med produktionskontrol. Især i forhold til delkomponenter.
LED-belysning

Sikkerhedsstyrelsen udtog i efteråret 2018 tilfældigt 30 produkter med LED-belysning. Resultatet af indsatsen var, at et produkt blev tilbagekaldt og et blev salgsstoppet. Derudover måtte fabrikanterne i 17 tilfælde ændre på produktets konstruktion, så det kunne leve op til sikkerhedskravene.

Derfor beder styrelsen nu fabrikanter og EU-importører om at stramme op på kontrollen med produkterne.

Problemerne med LED-belysningen var for 11 af produkterne, at isolationsafstandene var for små eller isoleringen utilstrækkelig. Eksempelvis manglede der i tilfælde isolering i transformeren fra 230 volt til 12 volt. I andre tilfælde var isolationsafstanden for lille mellem primærsiden med 230 volt og sekundærsiden med 12 volt.

Disse typer af fejl giver risiko elektrisk stød.

En anden type fejl var, at forbrugerne kunne røre ved LED-dioderne i seks af produkterne, hvor dioderne er integreret og ikke kan skiftes som en pære i en lampe. Det giver også risiko for elektrisk stød.

Generelt havde fabrikanterne styr på standarder, certificering og produktionskontrol af det samlede produkt. Fejlene blev hovedsageligt fundet på delkomponenter brugt i produktet.

Derfor er det vigtigt, at fabrikanterne løbende laver kvalitetskontrol af delkomponenterne. Også når de køber komponenterne fra andre fabrikanter.

Ansvaret er fabrikantens. Det gælder uanset, om fabrikanten selv producerer delkomponenterne eller sammensætter et nyt produkt med delkomponenter fra andre fabrikanter.

Husk også dansk manual og adresse
Det er et krav til alle elprodukter, at der følger en dansk brugsvejledning med produktet. Desværre manglede ni af produkterne det.

Derudover er der også krav om, at fabrikantens eller EU-importørens postadresse skal stå på produktet. Adressen manglede på seks af produkterne.