Nye regler for e-cigaretter med nikotin og tobaksvarer

Publiceret d. 9. juni 2016
EU har vedtaget et nyt direktiv om elektroniske cigaretter og tobaksvarer. Det betyder, at der kommer ny lovgivning i Danmark med krav til produkter, registrering og kontrol.

NYHED: Loven om e-cigaretter med nikotin er trådti kraft den 7. juni 2016, mens loven om tobaksvarer er trådt i kraft 9. juni 2016.

Det er Sundheds- og Ældreministeriet, der er myndighed på området for elektroniske cigaretter og tobaksvarer. 

I lovforslagene foreslås det, at Sikkerhedsstyrelsen får til opgave at forestå markedsovervågningen, ligesom anmeldelser, indberetninger og registreringer skal foregå hos Sikkerhedsstyrelsen.

Når begge love, hhv. om elektroniske cigaretter og om tobaksvarer, er vedtaget i Folketinget, vil de sammen med en række bekendtgørelser danne grundlaget for, hvordan danske myndigheder, virksomheder og forbrugere skal agere som følge af de ny EU-regler.