Markedsovervågning af byggevarer

Publiceret d. 16. juli 2018
Regeringen præsenterede med Bedre balance II i januar 2018 en plan for flytning af statslige arbejdspladser. I den forbindelse er det besluttet, at opgaven med markedsovervågning af byggevarer skal overgå til Sikkerhedsstyrelsens Center for Markedsovervågning.

NYHED: Sikkerhedsstyrelsen vil som led i overdragelsen varetage den sagsforberedende del af opgaven for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen frem til, at opgaven er endeligt overdraget. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil frem til overdragelsen fortsat have afgørelseskompetencen på området.