Husk advarslerne når du sælger slynger og vikler

Publiceret d. 11. marts 2021
Når slynger og vikler sælges som bæreudstyr til småbørnsforældre, skal de være korrekt advarselsmærket, og der skal være en udførlig brugsvejledning. Men det er ofte ikke i orden, viser en undersøgelse af 25 slynger og vikler, som Sikkerhedsstyrelsen har foretaget.

De 25 produkter blev solgt online i danske webbutikker, og ved samtlige produkter var der noget, der skulle rettes op på. I ét tilfælde var det tilstrækkeligt med vejledning fra Sikkerhedsstyrelsen. Otte produkter valgte forhandlerne at stoppe salget af. For 15 produkter valgte forhandlerne frivilligt at rette op på manglerne, og i ét tilfælde blev der givet påbud om, at produktet skulle leve op til kravene.

I fem tilfælde blev produktet leveret med en pose med for lange snore, der kunne udgøre en kvælningsrisiko for børnene. Der var kun to af produkterne, der havde korrekt advarselsmærkning på dansk, og kun fem produkter i alt havde den krævede advarselsmærkning. Derudover var der kun fire produkter med brugsvejledning på dansk. Ni produkter blev leveret helt uden brugsvejledning.

For mange af produkterne er der gode vejledninger på forhandlernes hjemmeside med illustrationer og videoer, men produkterne skal alligevel leveres med en dansk brugsvejledning og tilstrækkelige sikkerhedsoplysninger.

- Det er et generelt problem, at forhandlerne ikke ved, at der skal være advarselsmærkning på produkterne og at advarslen skal være på dansk. Og en stor del af forhandlerne var ikke klar over,  at der skal være en dansk brugsvejledning, siger kontorchef Stine Pedersen fra Sikkerhedsstyrelsen.

Kravene til advarselsmærkning, brugsvejledning findes sammen med kravene til selve produktet i en teknisk vejledning, DS/CEN/TR 16512:2015. Den retter sig mod slynger, men de samme krav gælder for vikler. Begge typer produkter skal opfylde kravene til sikkerhed ved børneomsorgsprodukter, der er mere restriktive end de generelle krav til produktsikkerhed.

- Der er blandt andet krav til materialets styrke og til, at småbørn ikke må kunne få fingre i klemme. Og så skal der på selve produktet være en advarsel på dansk om, at forældre hele tiden skal holde øje med barnet, der sidder i slyngen eller viklen, så man minimerer risikoen for, at barnet ikke kan få luft, nævner Stine Pedersen.

Hun understreger, at fabrikant, importør og forhandler har pligt til overholde de krav, der stilles til et produkt af hensyn til brugernes sikkerhed.

- Danske forbrugere skal kunne stole på, at det, de køber, er sikkert at bruge. Og de skal have den vejledning, der er nødvendig, for at de kan anvende produktet korrekt og sikkert, siger Stine Pedersen.