Danske elforbrugsmålere og varmeenergimålere klarer sig flot i test

Publiceret d. 2. maj 2016
En ny stor europæisk undersøgelse af elforbrugsmålere og varmeenergimålere viser, at elforbrugsmålerne klarer sig godt i test. Varmeenergimålerne klarer sig mindre godt.

NYHED: De danske tests viste ikke problemer med elforbrugsmålere og varmeenergimålere. Sikkerhedsstyrelsen valgte at teste de målere, der er meget udbredte i Danmark. Testene viste ikke problemer med elforbrugsmålere eller varmeenergimålere i Danmark.

De færreste tænker over det, men vi bruger måleinstrumenter flere gange hver dag - lige fra, når der fyldes benzin på bilen, og til grøntsagerne vejes i supermarkedet. Svigtende og upræcise måleinstrumenter kan derfor have stor betydning for vores pengepung. Måleinstrumenter har også betydning for vores sundhed og sikkerhed, når de eksempelvis anvendes i medicinsk praksis.

Selvom man ikke tænker over det til hverdag, har måleinstrumenter stor betydning for den enkelte og for samfundet, og det er vigtigt, at der er en tilstrækkelig viden og regelefterlevelse på området – netop derfor blev MarketSurv MID European Project igangsat. Det er et fælleseuropæisk projekt, støttet af EU-Kommissionen, med dansk deltagelse. Formålet er at teste elforbrugsmålere og varmeenergimålere.

Projektet er det første af denne type og løber fra 2014 til 2016. 43 personer fra 12 forskellige lande har samarbejdet om at tjekke, at elforbrugsmålere og varmeenergimålere der ibrugtages i private hjem måler nøjagtigt samt opfylder den europæiske lovgivning på området. Netop elforbrugsmålere og varmeenergimålere er udvalgt i projektet til test, da de er udbredte måleinstrumenter. Der er blevet set nærmere på 40 forskellige typer af målere fra 26 forskellige producenter.

Det vurderes på europæisk plan, at der ikke er måletekniske problemer med elforbrugsmålerne. Det så mindre godt ud på området for varmeenergimålere, der havde sværere ved at bestå testene. To af de 18 testede varmeforbrugsmålere er blevet trukket ud af det europæiske marked.

Danmark testede elforbrugsmålere og varmeenergimålere, der er meget udbredte i Danmark. Der blev testet to forskellige typer elforbrugsmålere og herunder tre eksemplarer af hver type. Desuden blev der testet to forskellige typer varmeenergimålere og herunder tre eksemplarer af hver type. Disse test viste ikke problemer med elforbrugsmålere eller varmeenergimålere fra en dansk producent.