Regler og vejledning for måling, vægt og e-mærkning

Her finder du links til love, bekendtgørelser og vejledninger, der gælder for legale målere og vægte.

Vil du sætte dig ind i reglerne for legale målere og vægte, finder du her links til de love og bekendtgørelser, som man skal overholde i Danmark.

Du finder også en stribe vejledninger, som i et mere dagligdagssprog forklarer, hvad man skal gøre for at leve op til reglerne.

Bekendtgørelser om meterkonventionen

Nedenfor finder du links til:

Bendtgørelse nr. 97 om Meterkonventionen af 20.05.1875 med ændringer af 06.10.1921.

Bekendtgørelse nr. 98 om ændringer af Meterkonventionen. (26.03.23)

Bekendtgørelser om måleinstrumenter

Nedenfor finder du links til:

Bekendtgørelse nr. 582 : Bkg. om anvendelse af måleinstrumenter til måling af forbrug af vand, gas, el eller varme (28.05.2018). Gældende.

Bekendtgørelse nr. 583: Bkg. om anvendelse af flerdimensionale måleinstrumenter (28.05.2018). Gældende.

Bekendtgørelse nr. 593: Bkg. om anvendelse af målesystemer til kvantitativ måling af andre væsker end vand og udmåling af luftformig gas i portioner (29.05.2018). Gældende.

Bekendtgørelse nr. 545 : Bekendtgørelse om krav til målerinstallatører, som monterer, skalerer og servicerer varmefordelingsmålere (28.05.2018). Gældende. 

Bekendtgørelse nr. 1178 : Bkg. om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af køleenergi i fjernkøleanlæg og centralkøleanlæg (06.11.14). Gældende.

Bekendtgørelse nr. 549 : Bkg. om ændring af bekendtgørelse om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af køleenergi i fjernkøleanlæg og centralkøleanlæg (01.06.2016 ). Gældende.

Bekendtgørelse nr. 544 : Bkg. om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter (28.05.2018 ). Gældende.

Bekendtgørelse nr. 543 : Bkg. om ophævelse af bekendtgørelse om bemyndigelse af laboratorier til at udføre måleteknisk kontrol (28.05.2018 ). Gældende.

Bekendtgørelse nr. 546 : Bkg. om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter (28.05.2018 ). Gældende.

Bekendtgørelser om vægte

Nedenfor finder du:

Bekendtgørelse nr. 1381: Bkg. om tilgængeliggørelse på markedet af ikke-automatiske vægte.

Bekendtgørelse nr. 591: Bkg. om anvendelse af ikke-automatiske vægte (29.05.2018 ). Gældende.

Bekendtgørelse nr. 592: Bkg. om anvendelse af automatiske vægte (29.05.2018 ). Gældende.

Bekendtgørelse nr. 544: Bkg. Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter (29.05.2018 ). Gældende.

Bekendtgørelser om e-mærkning og flasker som målebeholdere

Nedenfor finder du:

Bekendtgørelse nr. 547: Bkg. om e-mærkning af færdigpakkede varer (28.05.2018). Gældende.

Bekendtgørelse nr. 590: Bkg. om flasker som målebeholdere (29.05.2018). Gældende.

Bekendtgørelse nr. 998: Bkg. om nominelle mængder for færdigpakket vin og spiritus, samt mærkning af aerosolbeholdere (08.10.2008). Gældende.

Bekendtgørelser om OIML, EØF-typegodkendelse og -verifikation

Nedenfor finder du:

Bekendtgørelse nr. 28 : Bkg. om oprettelse af en international organisation for retslig metrologi (OIML). (17.03.65)

Bekendtgørelse nr. 1139 : Bkg. om EØF-typegodkendelse og -verifikation. (15.12.03) med senere ændringer.

Bekendtgørelse om det internationale enhedssystem, SI, og andre lovlige enheder

Bekendtgørelse nr. 1229 af 11.12.2009 om det internationale enhedssystem, SI, og andre lovlige enheder.

Vejledninger om måleinstrumenter

Nedenfor finder du: 

Vejledning nr. 9464 : Vejl. om instrumentejerens egenkontrol af vand-, el- og varmemålere i brug omfattet af bekendtgørelse om anvendelse af måleinstrumenter til måling af forbrug af vand, gas, el eller varme (20.06.2018 ). Gældende.

Vejledning nr. 9468 : Vejl. om instrumentejerens egenkontrol af flerdimensionale måleinstrumenter i brug omfattet af bekendtgørelse om anvendelse af flerdimensionale måleinstrumenter (20.06.2018 ). Gældende.

Vejledning nr. 9466 : Vejl. om instrumentejerens egenkontrol af målesystemer til kvantitativ måling af andre væsker end vand og udmåling af luftformig gas i portioner i brug omfattet af bekendtgørelse om anvendelse af målesystemer til kvantitativ måling af andre væsker end vand og udmåling af luftformig gas i portioner (20.06.2018 ). Gældende.

Vejledninger om vægte

Nedenfor finder du: 

Vejledning nr. 9469 : Vejl. om vægtejerens egenkontrol af ikke-automatiske vægte i brug omfattet af bekendtgørelse om anvendelse af ikke-automatiske vægte (20.06.2018 ). Gældende.

Vejledning nr. 9467 : Vejl. om vægtejerens egenkontrol af automatiske vægte i brug omfattet af bekendtgørelse om anvendelse af automatiske vægte (20.06.2018 ). Gældende.

Vejledning i brugen af e-mærket på færdigpakninger

Bekendtgørelser om ophævelse

Nedenfor finder du links til bekendtgørelser om ophævelse af en række regelsæt inden for metrologi.

Link til uddybende vejledninger

Download e-mærke

Her findes otte filer i fire størrelser med e-mærket, der kan anvendes som originaler til tryk.

Højden på e-mærket skal minimum være 3 mm.