Test af legeudstyr på offentlige legepladser skal dokumenteres

Publiceret d. 14. september 2021
Gynger, klatretårne og andre legeredskaber på offentlige legepladser skal være sikre at bruge, og det kan opnås ved, at udstyret konstrueres efter en relevant standard. Men man må kun mærke et legeredskab med, at det overholder en standard, hvis det er dokumenteret i en testrapport eller i et certifikat.

Sikkerhedsstyrelsen har kontrolleret 15 legepladsredskaber, der er beregnet til offentlige legepladser, og for tre af redskaberne var der ikke udarbejdet en tilstrækkelig testrapport, som det kræves, hvis legeredskabet mærkes med, at det overholder kravene i en bestemt standard.

- Der er ikke specifikke krav om, hvem der skal udføre testen. Det kan være et testlaboratorium, fabrikanten selv eller et andet firma med kompetencer på området. Men det er et krav, at legeredskabet testes med udgangspunkt i standarden, og der skal udarbejdes en rapport, som viser resultaterne. siger vicedirektør Christian Thorhauge fra Sikkerhedsstyrelsen.

Han understreger, at ikke er konstateret fejl ved de kontrollerede legepladsredskaber, men at der mangler tilstrækkelig dokumentation i form af en testrapport, som det er krævet i standarderne for legepladsredskaber til offentlig brug.

- Indkøbere af legepladsredskaber til offentlige legepladser kan sikre sig, at produkterne lever op til kravene ved at kræve et certifikat for test eller en testrapport, før der skrives under på at købe et legeredskab. Ligeledes bør legepladsinspektører, der kontrollerer offentlige legepladser, sikre sig, at legeredskaberne er korrekt mærket med fabrikant, model og standardnummer, siger Christian Thorhauge.

En legeplads skal betragtes som offentligt tilgængelig, når den ikke er en del af en privat have. Det vil sige, at fx legepladser ved skoler og børneinstitutioner, i boligforeninger og i restauranter, butikscentre og på forlystelsessteder anses for offentlige legepladser. Det gælder også, hvis fx adgangen til en skoles legeplads er låst uden for åbningstid.