CE-mærkning af fyrværkeri

Lovligt fyrværkeri skal være CE-mærket. Her kan du læse mere om reglerne for mærkning af fyrværkeri.

CE-mærket

Alle fyrværkeriartikler og andre pyrotekniske artikler skal være CE-mærkede for at være lovlige.

CE-mærkningen vil altid have følgende format:

XXXX-YY-ZZZZ…

Her vil XXXX være et nummer på det bemyndigede organ, der har godkendt artiklen, YY vil være kategorien af artiklen, og ZZZZ… vil være et løbenummer på artiklen.

Krav til CE-mærket fyrværkeri

Før fyrværkeriartikler kan gøres tilgængelige for forbrugeren, skal artiklerne CE-mærkes. Før artiklerne bringes i omsætning, er fabrikanten forpligtet til at dokumentere, at produkterne er i overensstemmelse med de væsentlige sikkerhedskrav, som angivet i bekendtgørelsen på området. (Gælder fra 4. juli 2017)

Det formodes, at produktet opfylder de væsentlige sikkerhedskrav, hvis produktet er i overensstemmelse med de danske standarder for området.

Overensstemmelsesvurdering

For at få overensstemmelsesvurderet fyrværkeri skal fabrikanten indlevere det pågældende produkt til et bemyndiget organ, altså en virksomhed, der er særligt godkendt af et europæisk land til at vurdere fyrværkeri.

Det bemyndigede organ vurderer om produktet overholder en række relevante sikkerhedskrav.

Overensstemmelsesvurderingen, der dokumenterer, at produktet overholder de væsentligste sikkerhedskrav, er en forudsætning for at produktet må sælges.

De bemyndigede organer, der er udpeget, kan findes i NANDO-databasen på EU’s hjemmeside.

CE-mærkning

Fabrikanten er ligeledes forpligtet til at sørge for, at fyrværkeriartiklerne er mærket korrekt.

Når fyrværkeriartiklen er overensstemmelsesvurderet og opfylder de relevante krav, skal fabrikanten CE-mærke produktet.

Med CE-mærkningen angiver fabrikanten, at fyrværkeriet overholder de væsentlige sikkerhedskrav.

Ud over CE-mærkningen er der krav til mærkning af fyrværkeri med sporbarhedsoplysninger og sikkerhedsinformationer.

Vær opmærksom på at mærkning og brugsanvisning skal være på dansk og ikke mindst tydelig, letlæselig og anbragt sådan, at den ikke kan slettes.

Yderligere information om mærkning og overgangsbestemmelser vedrørende mærkning kan findes i bekendtgørelse 1799 af 9. september 2021 om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.